Harta site-ului
Ajutor
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013


Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2013 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 29,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,9%. Producţiei animaliere îi revine 81% din volumul total al  producţiei agricole, producţiei vegetale - 19%.

Începutul recoltării culturilor agricole în anul curent în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1) se caracterizează prin majorarea considerabilă a roadei medii a fructelor sîmburoase – de 2,5ori, rapiţei de toamnă – de 2,1ori, cerealelor şi leguminoaselor – cu 64% (din care a grîului – cu 74%, orzului – cu 69%). Totodată, se înregistrează o micşorare cu 40% a roadei medii a culturilor leguminoase pentru boabe şi cu 27% - a legumelor de cîmp.


În ianuarie-iunie 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 2,8%, care a fost influenţată de sporirea producţiei de carne în întreprinderile agricole cu 29,8%. În gospodăriile populaţiei volumul producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor s-a micşorat cu 9,8% în rezultatul scăderii efectivului mediu de animale şi păsări (bovinelor – cu 4%, porcinelor – cu 18%,  păsărilor – cu 8%, ovinelor şi caprinelor – cu 1%).

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 8,3%, în întreprinderile agricole – cu 17,8%, în gospodăriile populaţiei - cu 1,4%.

Producţia de lapte s-a diminuat cu 14,1%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 14,5% în rezultatul scăderii productivităţii vacilor cu 19%, iar în gospodăriile populaţiei - cu 14,1% drept urmare a reducerii efectivului mediu de vaci cu 5% şi productivităţii acestora cu 10%.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta