Harta site-ului
Ajutor
Procuratura - organ competent în apărarea intereselor şi drepturilor societăţii
Procuratura - organ competent în apărarea intereselor şi drepturilor societăţii

    Ziua Lucrătorului Procuraturii este marcată, la  29 ianuarie, în Republica Moldova, care a devenit o bună şi trainică tradiţie ce s-a înscris temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale.
   Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii.
    Prin ordinal Procurorului General al URSS nr. 542-1 din 22.09.1955 a fost înfiinţată supravegherea de procuror pe teritoriul Dubăsari şi Criuleni de către procuratura r-lui Dubăsari.
     Prin decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM din 24.01.1956 au fost disfiinţate 14 raioane. În legătură cu acest fapt potrivit art.43 şi art.91 al “Regulamentului despre activitatea de procuror în URSS” prin ordinul Procurorului URSS nr.1441-1 din 02.03.1956 a fost creată procuratura raionului Dubăsari. 
    Conform Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM din 02.02.1963 “Privind lărgirea raioanelor săteşti”, ordinul Procurorului General al URSS nr. 12-1 din 10.01.1963 şi ordinul ProcuroruluiRSSM a fost desfiinţată procuratura Dubăsari, fiind create procuratura sătească lărgită, care din 1968 este numită ca procuratură raională în componenţa procuraturii RSSM.
    În rezultatul conflictului armat din anul 1992 Procuratura raionului Dubăsari şi-a continuat activitatea, schimbîndu-şi sediul în satul Ustia.
    În prezent în Procuratura raionului Dubăsari activează 4 procurori, un loc fiind vacant, un consultant şi un specialist.
   Din informaţia cu privire la starea criminalităţii în raionul Dubăsari şi măsurile de combatere, prezentată de către dna Valentina Bradu, procurorul raionului Dubăsari, menţionăm că procuratura raionului  Dubăsari pe  parcursul  anului 2014 a  activat în toate direcţiile date în competenţă, potrivit cerinţelor art.124 din Constituţie, a Legii cu privire la Procuratură, acţionînd în conlucrare strînsă cu organele de drept din teritoriu, cît şi administraţia publică locală, avînd ca  obiectiv de  bază apărarea  ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor  cetăţenilor, conducerea şi exercitarea urmăririi penale, contribuirea  la exercitarea justiţiei, supravegherea  exercitării exacte şi uniforme  a  legislaţiei  de către organele administraţiei publice, a persoanelor  juridice şi   fizice etc.
     Situaţia criminogenă din raion în perioada de referinţă este aproximativ la nivelul anului precedent. Astfel, în perioada de raport, de către Procuratură, în baza celor 74 de sesizări parvenite (comparativ cu 53 în perioada anului 2013), s-a început urmărirea penală în 63 de cazuri (comparativ cu 38 în perioada anului 2013), iar pe cele 447 sesizări înregistrate în IP Dubăsari comparativ cu 406 fixate în anul 2013,  s-au pornit 235 dosare penale, cu 27 mai mult ca în aceiaşi perioadă a anului 2013, ce constituie o creştere neesenţială a infracţionalismului.  Din infracţiunile înregistrate predomină crimele prevăzute de art. 2641 Cod penal, fiind pornite 42 cauze penale, comparativ cu 38 dosare penale, în aceeaşi perioadă a a.2013 ce alcătuiesc 19,9%,  precum şi sustragerile, fiind pornite 33 dosare, în comparaţie cu 67 cauze penale în a.2013, ce constituie 16,03 % fiind o descreştere cu peste 10 %;   pe cazurile de violenţă în familie au fost instrumentate 29 dosare, pe cînd în a.2013 - 17 cauze penale, ce constituie – 12,0 %,  pe infracţiuni de cultivare, păstrare şi transportare a substanţelor narcotice au fost pornite 7 dosare, comparativ cu  10 cauze penale, ce constituie – 3,2 %,  la fel sunt indicii şi pe infracţiuni de huliganism, pe cînd în aceeaşi perioadă a.2013 au fost investigate 13  infracţiuni de huliganism, ş.a.
       Întru consolidarea şi orientarea eforturilor la combaterea infracţionalismului, diminuarea nivelului criminalităţii,  procurorii din  cadrul procuraturii raionului Dubăsari au  petrecut întruniri de lucru cu  serviciile IP Dubăsari, administraţia publică în teritoriu.
       Ca urmare, necesită de menţionat, că infracţionalitatea în teritoriu este la nivelul anului precedent, dar se menţine din următoarele:
       1. Autorii crimelor provin dintr-un mediu de cultură cu nivelul scăzut al valorilor umane, agresivitatea influenţată de folosirea excesivă a băuturilor alcoolice, conflicte pe fonul relaţiilor ostile, condiţionate şi de situaţia economică a unui număr impunător de cetăţeni; 
       2. În rezultatul eliberării din locurile de detenţie unii condamnaţi, nu se pot încadra în rîndurile societăţii, iar alţii nici nu doresc şi iarăşi comit infracţiuni;
       3. Din infracţiunile comise de către  minori, majoritatea sunt la domiciliu cu unul din părinţi, care de fapt sunt lăsaţi în voia soartei, fiind uşor atraşi la activitatea criminală;  
       4. Criza economică, care a afectat în mare măsură şi cetăţenii aflaţi la muncă peste hotarele ţării, ce-au fost nevoiţi să revină în ţară, unde la fel în lipsa unui loc de muncă, sunt consumate băuturi alcoolice, care ulterior se soldează cu săvîrşirea infracţiunilor;
       5. Neglijenţa proprietarilor şi posesorilor de bunuri materiale a condiţiilor de păstrare a acestora;
       6. Modificările în legislaţia penală de criminalizare a faptelor, ce se referă de  respectarea regulilor de circulaţie rutieră, întroducîndu-se răspunderea penală, pentru conducerea mijloacelor de transport în stare  de ebrietate alcoolică,  cu grad avansat, dar nu în ultimul rînd profilaxia generală şi individuală desfăşurată de colaboratorii de poliţie.
    Analizînd  lucrul efectuat de către Procuratura r-lui Dubăsari, se demonstrează, că şi în perioada de referinţă a anului precedent 2014, s-au  obţinut indici buni la toate compartimentele de activitate, ce demonstrează cu certitudine o creştere şi în continuare a încrederii societăţii faţă de  Procuratura teritorială . Este de menţionat, că volumul impunător de lucru efectuat se dovedeşte şi prin calitatea actelor de procuror înaintate, forma cărora corespunde cerinţelor legislaţiei materiale şi procesuale. Din aceste considerente  se poate de apreciat, că procurorii din Procuratura r-lui Dubăsari au activat în mod conştient şi sîrguincios întru îndeplinirea tuturor măsurilor planificate, cerinţelor şi indicaţiilor Procuraturii Generale cît şi prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Meseria de procuror merită tot respectul şi gratitudinea pentru munca nobilă consacrată triumfului Dreptăţii. Astăzi, nevoile practice ale vieţii de stat aşteaptă soluţii din partea procurorilor. Examinînd dosare, consultînd coduri şi studiind doctrină, utilizînd toate pîrghiile disponibile, colaboratorii procuraturii s-au angajat plenar în actul de înfăptuire a justiţiei. Act interminabil, în care susţin zi de zi în faţa justiţiabilului examenul de capacitate de a-i asigura drepturile şi libertăţile fundamentale a fiecărui cetăţean din raionul Dubăsari.

Elena Gheorghiţa, redactor principal

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Procuratura - organ competent în apărarea intereselor şi drepturilor societăţii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta