Harta site-ului
Ajutor
Procesul de implementare a Componentei „Compensaţii pentru Susţinerea Vînzărilor (CSV)”
Procesul de implementare a Componentei „Compensaţii pentru Susţinerea Vînzărilor (CSV)”

La 21 mai 2015, Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de finanţare adiţională al proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) cu Banca Mondială, privind implementarea Componentei „Compensaţii pentru Susţinerea Vînzărilor (CSV)”. În baza acestui acord Republica Moldova a obţinut, cu titlu de credit, 12,0 mil. dolari SUA pentru acordarea suportului financiar producătorilor de fructe şi struguri din Republica Moldova, care au fost afectaţi de embargoul rusesc impus în anii 2013-2014. 
  În baza Acordului semnat, prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 120 din 17 iunie 2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014 şi constituită Comisia centrală pentru examinarea dosarelor de acordare a sprijinului financiar (Monitorul Oficial nr. 166-176, art. 1102 din 03.07.2015).
   Astfel, în scop de informare a potenţialilor solicitanţi şi demarării procesului de recepţionare şi administrare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri, în incinta Casei raionale de cultură din c. Coşniţa a avut  loc o şedinţă de informare cu privire la Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014 şi Regulamentul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015.
  În cadrul şedinţei menţionate s-a adus la cunoştinţă publicului despre decizia Consiliului raional Dubăsari privind alegerea preşedintelui şi vicepreşedinţilor raionului, unul dintre ei, dl Leonid Gaţcan, fiind responsabil de domeniul agricol al raionului. Dumnealui a avut o scurtă trecere în revistă a unor probleme mai majore cu care se confruntă sectorul, tinînd să menţioneze importanţa conlucrării între producătorii agricoli şi Administraţia pubică locală de ambele niveluri, pentru binele proprietarilor de teren, atît şi producătorilor agricoli ce utilizează terenurile, indiferent de forma juridică de organizare
   Informaţiile au fost aduse de către consultantul regional ACSA – AO „Criul-Fermier” din Criuleni (dl Mihai Odobescu”). Astfel toţi producătorii de fructe şi struguri care au fost afectaţi de restricţiile impuse de către Federaţia Rusă şi corespund criteriilor de eligibilitate, pot depune cererile pentru solicitarea sprijinului financiar pentru recolta anului 2014, în cadrul componentei „Compensaţii pentru Susţinerea Vînzărilor (CSV)”. Sprijinul financiar stabilit în dolari SUA se acordă în MDL, la cursul de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA, utilizat în procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2015, în mărime de 19,3 lei pentru 1 dolar SUA.
Mărimea sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli afectaţi de embargoul rusesc, va fi pentru:
1) producătorii de fructe, de:
a) 1,93 lei (0,1 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de mere livrate întreprinderilor de procesare;
b) 1,35 lei (0,07 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de prune livrate întreprinderilor de procesare;
2) producătorii de struguri de soiuri pentru vin, de:
a) 1,54 lei (0,08 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de struguri de soiuri europene livraţi la întreprinderile de procesare până la data de 15.11.2014.
b) 0,77 lei (0,04 dolari SUA) pentru fiecare kilogram de struguri de soiuri de tip „Isabella”, livraţi la întreprinderile de procesare până la data de 01.11.2014.
  În cadrul seminarului au fost prezentate activităţile de implementare a procesului de recepţionare şi administrare a cererilor şi Campania de informare şi sensibilizarea a agricultorilor de a participa la proiect. Se consideră eligibili pentru acordarea sprijinului financiar:
1) producătorii de mere şi prune, care au depus cereri de acordare a compensaţiilor conform prevederilor Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 735 din 24.09.2014, pentru suprafaţa plantaţiilor cărora nu depăşesc 15 hectare şi nu au beneficiat de sprijinul respectiv;
2) persoanele fizice, producători de mere şi prune, care au livrat fructele menţionate la procesare, în baza actelor de achiziţie, în termenele stabilite în Regulamentul nominalizat;
3) producătorii de struguri de soiuri pentru vin, persoane fizice şi juridice.
   Procesul de recepţionare şi administrare a cererilor pentru sprijinului financiar va include constituirea Comisiilor speciale ale primăriilor, care vor examina cererile depuse de agricultori în perioada 01-31 august 2015, vor întocmi listele solicitanţilor şi le vor prezenta serviciilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), care după verificarea corespunderii criteriilor de eligibilitate a dosarelor depuse vor transmite cererile şi listele depuse către Comisia centrală de profil, instituită prin ordinul MAIA.
Comisia centrală de examinare, compusă din reprezentanţi ai MAIA, Oficiului Naţional al Viţei şi Vinului, AIPA şi asociaţiilor profesionale, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea documentelor va verifica şi autoriza spre plată sprijinului financiar producătorilor agricoli, în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
   AIPA, în termen de 15 zile lucrătoare, în baza procesului-verbal de autorizare a plăţilor întocmit de Comisia centrală de examinare, va asigura perfectarea documentelor pentru transferul sprijinului financiar la contul bancar al solicitantului, cu transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care va asigura transferurile respective.
   Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) şi Reţeaua Servicii de Extensiune Rurală (SER) vor fi responsabile de Campania de informare a producătorilor agricoli şi de implementare a mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor (plîngerilor). Pentru depunerea reclamaţiilor sau informarea prin telefon despre încălcări ale criteriilor de eligibilitate sau unele nereguli parvenite în procesul alocării sprijinului financiar potenţialii solicitanţi sunt rugaţi să apeleze Oficiul Regional al Prestatorului de Servicii SER Criuleni ţi/sau Consultanţii locali SER-ACSA din localitate.

Valeriu Popuşoi,

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Procesul de implementare a Componentei „Compensaţii pentru Susţinerea Vînzărilor (CSV)” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta