Harta site-ului
Ajutor
Procesul de descentralizare – implementat cu paşi foarte lenţi
Procesul de descentralizare – implementat cu paşi foarte lenţi

Pe 25 octombrie, Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI a participat la şedinţa de lucru a Comisiei guvernamentale paritare pentru descentralizare. La reuniunea prezidată de Prim-ministrul Vlad FILAT, au mai participat ministrul Educaţiei, Maia SANDU, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina BULIGA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, viceminiştrii Finanţelor, Maria CARAUŞ şi Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministrul Economiei, Sergiu CIOBANU, Directorul General al Agenţiei Proprietăţii Publice, Tudor COPACI, primari şi preşedinţi de raioane.

În debutul şedinţei, a fost prezentată o dare de seamă cu privire la implementarea politicii de descentralizare şi acţiunile prioritare preconizate în contextul Strategiei Naţionale de Descentralizare. Astfel, pînă în prezent, au fost elaborate un şir de documente menite să faciliteze delimitarea atribuţiilor între diferite nivele ale administraţiei publice: ministere, primării, consilii. La această etapă, în procesul de descentralizare sînt incluse un şir de autorităţi publice centrale responsabile de domeniile pasibile descentralizării.

Astfel, Ministerul Finanţelor este responsabil de descentralizarea financiară, Ministerul Economiei de componenta descentralizare patrimonială, Ministerul Educaţiei de elaborarea şi implementarea strategiei sectoriale descentralizare pe segmentul educaţie. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Sănătăţi au constituit grupuri de lucru şi au avut sarcina de a identifica problemele în domeniu, dar şi acţiunile necesare de a fi întreprinse pentru a racorda politica sectorială tendinţei de descentralizare.

În domeniul finaţelor s-a menţionat despre noul proiect al Legii finanţelor publice locale, care este în proces de consultări publice. Astfel, potrivit noilor prevederi, vor fi stabilite relaţii bugetare directe cu autorităţile locale de nivelul I, spre deosebire de situaţia care este în prezent cînd aceste raporturi sînt stabilite doar cu autorităţile de nivelul II.

În domeniul învăţămînt s-a menţionat, că Ministerul Educaţiei, la momentul actual, definitivează Strategia sectorială privind descentralizarea şi asigură trecerea instituţiilor subordonate de la nivelul I la nivelul II local. S-a declarat că este necesară elaborarea unei formule clare privind delimitarea patrimoniului între nivelele administrative, în situaţia în care mai multe instituţii nu sînt înregistrate.

Totodată, reprezentanţii autorităţilor publice locale au menţionat că realizarea procesului de descentralizare se efectuează cu paşi foarte lenţi. Teoretic, Strategia de descentralizare este elaborată, însă de facto, practic nu se implementează nimic în acest domeniu.  

La acest capitol, premierul Vlad FILAT a declarat că procesul de descentralizare trebuie să fie precedat de un transfer de responsabilitate, astfel încît autorităţile publice locale să fie pregătite pentru a prelua responsabilităţile pe care le presupune acest proces.

Referitor la achiziţiile publice, subiect abordat de reprezentanţii APL, a fost menţionat că se impune necesitatea elaborării unui nomenclator al preţurilor, care va stabili concret costurile-limită pentru bunuri şi servicii. Totodată, Premierul a menţionat că noţiunea de descentralizare nu presupune o administrare a localităţilor, în funcţie de capacităţile sau interesele primarilor.

Membrii Comisiei au vorbit, de asemenea, despre conceptul privind atribuirea statutului de municipiu unor oraşe de reşedinţă raională.

În final, s-a stabilit ca astfel de şedinţe ale Comisiei paritare pentru descentralizare să fie organizate lunar, pentru asigurarea unei comunicări mai efective cu autorităţile publice.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Procesul de descentralizare – implementat cu paşi foarte lenţi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta