Harta site-ului
Ajutor
Procedura de colectare a declaraţiilor a luat sfîrşit.
Procedura de colectare a declaraţiilor a luat sfîrşit.

În vederea realizării Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, şi a dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 42-n din 15 martie 2013, a fost desemnată persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor susmenţionate din cadrul Direcţiei Juridice şi Resurse Umane. Astfel, persoanele cu funcţii de demnitate publică, funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de conducere din cadrul Autorităţii executive din subordinea Consiliului Raional, pînă la data de 31 martie 2013, au depus declaraţiile la persoana responsabilă de colectarea lor.

La depunerea declaraţiilor, declaranţilor li s-au eliberat dovezile de primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 al Legii nr.1264. Persoana  responsabilă de colectarea declaraţiilor a verificat respectarea condiţiilor de formă ale declaraţiilor, stabilite legislaţia în vigoare. După sesizarea deficienţelor în completarea declaraţiilor, persoana responsabilă de colectarea lor a recomandat declaranţilor să le rectifice. Conform procedurii stabilite, la data de 11 aprilie, persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor le-a expediat împreună cu extrasele autentificate din Registrele de evidenţă a declarațiilor Comisiei Naţionale de Integritate. Termenul de prescripţie pentru verificarea declaraţiilor nu poate depăşi un an de la primirea acestora de către Comisia Naţională de Integritate.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Procedura de colectare a declaraţiilor a luat sfîrşit. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta