Harta site-ului
Ajutor
Problemele sectorului agrar – probleme ale întregului raion
Problemele sectorului agrar – probleme ale întregului raion

Pe data de 4 ianuarie 2013 în incinta Consiliului raional a avut loc o adunare a Consiliului Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţie din platoul Coşniţa, la care a luat parte şi vicepreşedintele raionului dna R. Spinovschi, şeful Direcţiei agricultură şi cadastru, dl V. Popescu şi specialiştii principali ai Direcţiei, P. Porubin şi V. Popuşoi, ca invitaţi. Discuţiile la adunarea dată s-au axat pe marginea problemei achitării cotizaţiei de membru al Asociaţiei. Neachitarea acesteia în termenul limită, convenit între conducerea Asociaţiei şi Programul Compact, 28 februarie 2013, atrage după sine riscul ca proiectul de renovare a sistemului de irigaţie să fie stopat şi transmis unei alte asociaţii, care ar dori să implementeze asemenea proiect, dar despre care nu se ştie dacă va mai fi în raionul nostru.

Cei prezenţi la adunare s-au expus asupra posibilităţii achitării în termen a cotizaţiei de menbru al Asociaţiei. Majoritatea s-au exprimat că sînt gata să achite suma cotizaţiei în termen şi integral, însă unii nu doresc să achite toată suma cotizaţiei, deoarece nu vor iriga toată suprafaţa aflată în aria sistemului de irigare dat. Aceştia au propus să achite cotizaţia numai pentru suprafaţa pe care preconizează a o iriga. Avînd în vedere, că dintre cei, care au propus această schemă fac parte anumiţi agenţi economici, care prelucrează suprafeţe mai mari, se va ajunge laaceea, că nu se va acumula suma, din cotizaţii, necesară pentru activitatea Asociaţiei.

Este de menţionat faptul, că suprafaţa totală a ariei de irigare a sistemului de irigare din satele Coşniţa-Pîrîta este de aproximativ 2800 hectare însă, în urma renovărilor vor fi luate în calcul aproximativ 2300 hectare.

                                                     Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Problemele sectorului agrar – probleme ale întregului raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta