Harta site-ului
Ajutor
Problemele cetăţenilor din platoul Coşniţa discutate cu viceprim-ministrul reintegrării
Problemele cetăţenilor din platoul Coşniţa discutate cu viceprim-ministrul reintegrării

Problema terenurilor de după traseul Rîbniţa-Tiraspol şi maşinile înmatriculate în regiunea transnistreană, posesorii cărora sunt cetăţeni ai raionului Dubăsari, sunt doar unele din cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii din teritoriul dat specific, Zona de Securitate.
Pentru audienţa cetăţenilor, cu o vizită de lucru în raionul Dubăsari s-a prezentat dl Gheorghe Balan, viceprim-ministrul reintegrării ţării. De asemenea, la întrunire, care a avut loc în s. Coşniţa, sala Casei raionale de cultură, care a fost arhiplină, au participat conducerea raionului Dubăsari, colaboratorii Consiliului raional, primari ai localităţilor, cetăţeni.
La multiplele solicitări parvenite din partea oamenilor, cu privire la întreprinderea anumitor măsuri, în regim de urgenţă, vizavi de legea 280 din 16 decembrie 2016, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Legea dată, prevede ca în perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016, mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi persoanele care au deţinut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani.
Dl Balan a venit cu mesajul că, toate întrebările au fost înregistrate şi vor fi examinate de comun cu serviciile de resort şi în timpul cel mai apropiat va încerca să transmită, prin intermediul conducătorilor APL, sau poate va fi necesară să mai întreprindă o vizită în raion, pentru a oferi un răspuns pe marginea problemelor abordate.
Astfel, în urma discuţiilor petrecute, cetăţenii au rămas doar cu speranţa că vor fi întreprinse anumite măsuri în folosul acestora.
Totodată, în cadrul audienţei a fost adus la cunoştinţă şi transmis dlui viceprim-ministru al reintegrării, demersul din partea locuitorilor, unde dl Victor Bulat, consilier local şi consilier raional, a menţionat că ,,să fie inclusă, pentru aceste maşini, doar taxa de reînregistrare, dar nu şi de devamare a autovehicolului”.
Pe lângă întrebările menţionate mai sus, de asemenea, au fost puse în discuţie şi lipsa spaţiului în grădiniţe ce tergiversează procesul de înscriere a tuturor copiilor în grădiniţe, ca de exemplu grădiniţa de la Doroţcaia nu poate face faţă numărului mare de cereri, o soluţie ar fi construcţia unei anexe. O altă problemă a ţinut de acoperişul instituţiei de învăţământ din Molovata, care necesită reparaţie urgentă.
În încheiere, dl Preşedinte al raionului Dubăsari, Grigore POLICINSCHI, a susţinut demersul înaintat de către cetăţenii raionului menţionând că, scopul principal al Republicii Moldova este reintegrarea teritorială şi nu diferenţierea cetăţenilor din regiunea transnistreană, majoritatea cărora fiind posesori ai buletinelor de identitate eliberate de Republica Moldova. De asemenea, dl POLICINSCHI, a subliniat faptul că înainte de aprobarea Legii 280, nu au fost consultate opiniile cetăţenilor. Totodată, dl Preşedinte a solicitat sprijin din partea Biroului de reintegrare, în atragerea fondurilor şi a investitorilor externi în localităţi, pentru a crea locuri de muncă, în legătură cu  statutul specific al raionului Dubăsari.
Marina LUPAŞCO,
Şef Serviciu informare şi transparenţă

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Problemele cetăţenilor din platoul Coşniţa discutate cu viceprim-ministrul reintegrării - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta