Harta site-ului
Ajutor
Problemele ce ţin de canalizare în satele din platoul Coşniţa în discuţii!
Problemele ce ţin de canalizare în satele din platoul Coşniţa în discuţii!

      Una din problemele principale  cu care se  confruntă  localităţile din platoul Coşniţa este problema legată de canalizare în satele Coşniţa, Pohrebea, Doroţcai şi Pîrîta. În acest context,  luni la data de 28.07.2014, preşedintele raionului Dubăsari, dl Gr.Policinschi a participat la intrunirea de lucru organizată de Agenţia „Apelei Moldovei” cu privire la examinarea circumstanţelor create la staţia de epurare ce apartine SA „Fabricii de Conserve din s.Coşniţa”, care la momentul de faţă se află în proces de insolvabilitate. La intrunirea data au participat reprezentatul Ministerului Finanţelor, reprezentanţii agenţiei „Apele Moldovei”, L.Cazac , şef DDEIRT, E.Nicolaev, şef DCGCDT, Iu.Soltan, primar de Pîrîta. Sedinţa dată a fost organizată în urma adresării lichidatorului fabricii catre autorităţile centrale în vederea alocării mijloacelor băneşti către Consiliul Raional pentru cumpărarea staţiei de epurare.  Dl Gr.Policinschi a actentuat următoarele fapte:-    Situaţia dezastruoasă creată la staţia de epurare a fabricii de conserve din s.Coşniţa ca rezultat a falimentarii acesteia.
-    Faptul că staţia de epurare a fost construită cu capacitatea de a deservi sistemele de canalizare a mai multor localităţi din stînga Nistrului (Coşniţa, Pohrebea, Doroţcaia, Pîrîta) cu obiectivele sociale, economice şi blocurile locative.
-    Riscul sporit pentru domeniul ecologic şi sanitar a rîului Nistru.
-    Acordul Consiliului Raional Dubăsari de a implimenta, în comun cu GIZ, raionul Criuleni şi administraţia oraşului Dubăsari un proiect de amploare pentru promovarea măsurilor de încredere din zona de securitate, inclusiv ce ţine de proiectarea şi construcţia sistemelor de canalizare din 4 sate din platoul Coşniţa cu racordare la staţia de epurare respectivă şi recomandările instituţionale ale experţilor GIZ.
       Reieşind din cele expuse şi ţinînd cont de adresările cetăţenilor din teritoriul raionului, necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale acestora, organizarea activităţii efeciente şi viabile a staţiei de epuarare, excluiderea riscurilor expuse mai sus, analizînd şi necesităţile instituirii în continuare a unei instituţii publice municipale ce va desrvi locuitorii şi instituţiile publice prin sistemul comun de canalizare pentru mai multe localităţi Dl Gr.Policinschi s-a expriminat disponibilitatea de a propune Consiliului raional acceptarea de a primi în proprietate publică  staţia de epurare cu titlu gratuit cu bunurile şi terenul aferent a acesteia, asigurînd instituţionalizarea, reangajarea personalului şi funcţionarea efecientă a staţiei. Totodată, dl preşedinte a înaintat un demers către Guvernul RM în vederea susţinerii transmiterii staţiei de epurare din proprietatea SA Fabricii de Conserve Coşniţa în proprietatea Consilului raional ca obiectiv din domeniul public, cu înregistrarea dreptului de priprietate la BIT, susţinerii prin intermediului Fondului Ecologic, Fondului pentru reîntegrarea ţării pentru revitalizarea acestei instituţii extrem de importante pentru raion.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Direcţia Dezvoltare Economică,
                                                                                                                                     Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Problemele ce ţin de canalizare în satele din platoul Coşniţa în discuţii! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta