Harta site-ului
Ajutor
Probleme identificate în cadrul dialogului social
Probleme identificate în cadrul dialogului social

Pe data de 23 iulie curent a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului consultativ al Agenţiei penru Ocuparea Forţei de Muncă,  în cadrul cărea a fost discutată situația pe piața forței de muncă din raion, problemele actuale ale ocupării forţei de muncă în semestrul I curent, sarcinile prioritare în realizarea măsurilor de sporire a gradului de ocupare a populației. Apreciind realizările privind activitatea funcționarilor AOFM, totodată, membrii Consiliului consultativ au constatat anormală situația prezentă cum ar fi, stoparea activității fabricii de conserve din Coșnița, unde anterior, erau angajați sezonier o bună parte de șomeri,  nedeclararea la agenție a locurilor vacante de către angajatori, majoritatea agenților economici din agricultură nu-și extind activitatea pentru crearea locurilor noi de muncă, prezența fenomenului de muncă neformală, neparticiparea angajatorilor la formarea profesională continuă a populației.
 La ședință s-a menționat incorectitudinea evidenței participării șomerilor cu statut special la lucrări în folosul comunității din partea primăriilor Doroțcaia și Coșnița și măsurile de redresare a situației.
 Deci, pentru o piață a muncii mai funcțională, asigurarea protecției socială a persoanelor fără un loc de muncă, se solicită dezvoltarea unei responsabilități comune între partenerii sociali, actori activi ai pieței muncii.  

                                                                                                                                  V. Micu

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Probleme identificate în cadrul dialogului social - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta