Harta site-ului
Ajutor
Probaţiunea - alternativă la detenţie
Probaţiunea - alternativă la detenţie

Probaţiunea este o măsură comunitară ce implică un complex de activităţi de evaluare, asistenţă, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei în conflict cu legea penală  cu scopul de a o reintegra în societate şi de a proteja comunitatea de riscul recidivei, este perioada în care persoana condamnată trebuie să nu săvîrşească o nouă înfracţiune şi prin comportare exemplară şi muncă cinstită, va îndreptăţi încrederea ce î s-a acordat de instanţa de judecată.
Organul, care întreprinde acţiuni de supraveghere şi probaţiune a persoanelor condamnate,inclusiv şi de respectarea restricţiilor stabilite de înstanţă pe perioada de probaţiune pentru care a fost suspendată executarea pedepsei, este Biroul de probaţiune în raza căruia se află domiciliul persoanei condamnate.
Temei pentru desfăşurarea activităţilor de probaţiune constitue:
  • sentinţele emise de instanţa de judecată cu dispoziţia de executare în baza art.art. 54; 59; 90; 91; 96 Cod penal RM.
  • încheierele instanţelor judecătoreşti emise în baza art.91 CP RM şi Legii cu privire la amnistie.
  • ordonanţa procuraturi emisă în baza art.art.54; 59 Cod penal RM.
Conform rapoartelor statistice ale BP Dubăsari, la data de 01.06.2016 sunt în evidenţa Biroului 138 de persoane condamnate după următoarele categorii de articole a Codului penal:
  • art.65 CP RM (privarea de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate) – 55 de persoane condamnate;
  • art.67 CP RM ( munca neremunerată în folosul comunităţii) –  7 persoane;
  • art.90 CP RM ( condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei) – 71 de persoane condamnate;
  • art.91 CP RM ( liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen) – 3 persoane;               ;
  • art.96 CP RM (aminarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrsta de pînă la 8 ani – 2 persoane.
Persoana liberată din locurile de detenţie (beneficiar), care doreşte adoptarea socială, poate solicita încheierea contractului de acordare a asistenţei psihosociale.
Contractul este încheiat în formă scrisă între Biroul de probaţiune, în persoana consilierului de probaţiune şi beneficiar (ordinul Ministrului Justiţiei nr.560 din 31.12.2008 şi Înstrucţiunea cu privire la organizarea activităţilor de probaţiune în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori, aprobată prin ordinul şefului OCP nr.168 din 30.12.2013).
BP Dubăsari aduce mulţumiri tuturor partenerilor din teritoriul (Primăriile, IP Dubăsari, Agenţiei Ocupaţiei Forţei de Muncă, Oficiului Stării Civile, Serviciului Actelor de Identitate, Direcţiei Asistenţei Sociale, Direcţiei învăţămint generală, Centrelor medicilor de familie),  care direct sau tangenţial sunt implicaţi  în activităţile de probaţiune.
 
                                                                                                                       Anatolie GAZEA,
                                                                                                                      Biroul de probaţiune Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Probaţiunea - alternativă la detenţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta