Harta site-ului
Ajutor
Probabil cel mai mare proiect regional din Moldova capătă contur
Probabil cel mai mare proiect regional din Moldova capătă contur

La data de 2 aprilie 2014 în incinta Consiliului raional Criuleni a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului de Coordonare privind proiectul pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate din cluster-ul Criuleni-Dubăsari.

Această iniţiativă de proiect a apărut ca urmare a suportului oferit de Republica Federală Germania prin intermediul Ambasadei acesteia la Chişinău şi Agenţia de cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Printre actorii cheie participanţi la întrunire au fost prezenţi:

Ambasada Germaniei în Moldova
Thomas Weithöner - Şef Adjunct al Misiunii

Agenţia de cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)
Philipp Johansen - Manager de proiect / Reprezentant de ţară GIZ
Alexandru Muravschi - Consultant Naţional Senior GIZ
Mircea Ursu – Coordonator Naţional de proiect GIZ
Sergiu Pleșca – Coordonator de proiect GIZ
Andrei Palamarciuc – Expert GIZ

Raionul Dubăsari
Cazac Lilia – Şef Direcţia Dezvoltare Economică, Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere
Nicolaev Eudochia – Şef Direcţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Dezvoltarea teritoriului
Miţcul Ion – Primarul c. Cocieri
Miţcul Victor – Directorul ÎM „Pro Mediu - Cocieri”

Oraşul Dubăsari
Lilia Gribanova – Şef adjunct al Administraţiei locale or. Dubăsari
Valentina Bolbat – Manager, Întreprinderea Municipală de apă şi canalizare or.Dubăsari
Iurii Şein – Inginer superior, Întreprinderea Municipală de apă şi canalizare or.Dubăsari

Oraşul Criuleni
Vitalie Onișciuc - Primarul or. Criuleni
Pavel Tolocenco - Managerul Întreprinderii Municipale “Apă Canal”
Anton Crupa - Şef Adjunct a Direcţiei Dezvoltare Comunitară

Ministerul Afacerilor Externe, rmn
Alexandru Khotinschii - Şef Departamentul pentru ţările străine îndepărtate şi organizaţii internaţionale,

Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale şi Mediului, rmn
Vladislav Ceban - Şeful Departamentului pentru Monitorizarea şi Evaluarea Mediului

 

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte principale:
1.    Prezentarea, clarificarea și luarea deciziilor cu privire la Regulamentul Consiliului Local de Coordonare;
2.    Prezentarea, clarificarea și luarea deciziilor cu privire la desemnarea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului Local de Coordonare;
3.    Prezentarea, clarificarea și luarea deciziilor cu privire la Cuprinsul Studiului de fezabilitate.

 

Deşi pe subiectele 2 şi 3 s-a ajun la un numitor comun foarte rapid şi în unanimitate, în ceea ce priveşte componenţa Consiliului de Coordonare (CC) a proiectului partea transnistreană a solicitat participanţilor la întrunire permisiunea de a revizui regulamentul CC pentru a se aprecia asupra componenţei acestuia şi a reveni pînă la data de 4 aprilie cu un eventual răspuns.


Consiliul de Coordonare conform proiectului de regulament propus, urmează a fi compus din 12 membri a cîte 4 reprezentanţi din partea actorilor principali la proiect, respectiv din partea oraşului Criuleni, raionului Dubăsari aflat sub administraţia Republicii Moldova şi oraşului Dubăsari.Consiliul  are o funcţie formală de luare a diverselor hotărîri în privinţa viitorului proiect iar deciziile acestuia pot fi aprobate doar cu votul a cel puţin 75% din componenţa totală a CC.


La momentul actual viziunea proiectului urmăreşte reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate pentru oraşele Criuleni şi Dubăsari cu extinderea serviciilor respective pentru localităţile raionului Dubăsari de pe ambele maluri ale rîului Nistru (Ustia, c. Cocieri, c. Molovata Nouă şi Pensiunea Holercani). Merge vorba de o investiţie financiară enormă (peste 20 milioane EUR) pe care Republica Federală Germania s-a oferit cu generozitate să o identifice şi ofere în suportul proiectului.

Este foarte important ca toate acţiunile întreprinse în cadrul acestei iniţiative de proiect să fie realizate cu promptitudine şi obiectivitate.

Ca prim pas după stabilirea componenţei Cosiliului de Coordonare va urma identificarea experţilor corespunzători şi realizarea unui Studiu de Fezabilitate necesar pentru evaluarea situaţiei actuale şi determinarea acţiunilor concrete de urmat pentru implementarea proiectului. Studiul de Fezabilitate va servi şi drept document de referinţă şi argumentare pentru ulterioarele decizii ale Consiliului de Coordonare. În acest sens părţile implicate în proiect vor forma la nivel local grupe de lucru care vor colabora foarte intens cu experţii GIZ.

Dl. Philipp Johansen a anunţat că deja la data de 6 aprilie curent, la Chişinău urmează să vină 2 experţi internaţionali invitaţi de GIZ pentru a lua parte la elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Un element deosebit subliniat de dl Thomas Weithöner, şef adjunct al Misiunii Ambasadei Germaniei în Moldova a fost faptul că proiectul dat nu presupune o intervenţie politică din partea părţilor implicate dar se axează în primul rînd pe necesităţile populaţiei regiunii care ia parte la proiect prin intermediul autorităţilor locale de administraţie publică.

Scara teritorială dar şi financiară a proiectului dat este una de mare anvergură şi inedită nu doar pentru părţile implicate dar şi pentru întreaga republică.

Consiliul raional Dubăsari, în persoana preşedintelui raionului, dlui Grigore Policinschi exprimă recunoștința faţă de partenerii de dezvoltare din Germania pentru suportul acordat, afirmînd încrederea în colegii din oraşul Dubăsari şi Criuleni pentru o colaborare eficientă şi de succes.

*imaginipreluate de pe www.criuleni.md

Gafeli Alexei
Şef adjunct
Direcţia Dezvoltare Economică,
Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Probabil cel mai mare proiect regional din Moldova capătă contur - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta