Harta site-ului
Ajutor
Principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltarea rurală
Principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltarea rurală

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) de comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a organizat pe data de 21 iunie 2016, dezbaterea publică privind proiectul de Lege cu privire la principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltare rurală.
La întrunirea dată au participat deputatul dl I.Balan, dl N.Olaru, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, dl E.Gudumac, consilierul prim-ministrului pe politici în domeniul agriculturii, dl N.Ciubuc, directorul interimar al AIPA, reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul MAIA şi direcţiilor agricole din cadrul Consiliilor raionale, reprezentanţi ai asociaţiilor cu profil agricol, din partea raionului Dubăsari au participat dl V.Sandul vicepreşedintele raionului şi dna M.Dicusar şef-adjunc Direcţia agricultură şi cadastru.
Directorul interimar AIPA dl N.Ciubuc a prezentat participanţilor proiectul de Lege cu privire la principiile de subvenţionare şi dezvoltare rurală, unde a menţionat că drept scopul acestei legi este perfecţionarea sistemului de subvenţionare, instrument în vederea sporirii competivităţii şi productivităţii, stabilitate şi continuitate în activitatea producătorilor agricoli, legea subvenționării va permite agricultorilor să-și planifice investițiile în afacere pentru o perioadă mai îndelungată. Proiectul de Lege stabilește principiile de bază ale activităţii de subvenţionare în agricultură şi stimularea dezvoltării mediului rural, printre acestea fiind transparența decizională și continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli.
Totodată, proiectul de Lege conţine prevederi privind crearea Consiliul de Supraveghere al AIPA, în calitate de organ colegial menit să coordoneze, să monitorizeze şi să supravegheze procesul de subvenţionare; plăţile directe sau pe suprafaţă; perceperea taxei de examinare a dosarelor în proporţie de 2 % din contul subvenţiei solicitate. Documentul prevede şi o serie de mecanisme privind acordarea subvenţiilor, precum: plăţile directe, acordarea subvenţiei în avans, reducerea cuantumului subvenţiei şi înlesnirile acordate unor producători.
Pe parcursul dezbaterii din partea reprezentanţilor Consiliilor raionale, reprezentanţilor al asociaţiilor au parvenit  propuneri de îmbunătăţire sau de completare a prevederilor din Legea propusă unde la rîndul său propunerile parvenite vor fi examinate în cadrul grupului de lucru. În conformitate cu procedurile legale, proiectul de Lege urmează a fi aprobat de către Guvern, iar ulterior va fi examinat în cadrul Comisiilor parlamentare şi aprobat de către Parlament.
Totodată, pentru anul 2016, fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, va constitui 900 mil.lei, inclusiv 387,6 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova – Suport pentru Agricultură şi Dezvoltarea Rurală.
 
 
 
 

Maria DICUSAR
Direcţia agricultură şi cadastru.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Principiile subvenţionării în agricultură şi dezvoltarea rurală - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta