Harta site-ului
Ajutor
Primăriile pot beneficia de granturi pentru reabilitarea învelişurilor de ierburi
Primăriile pot beneficia de granturi pentru reabilitarea învelişurilor de ierburi

      Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.
     În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înfiinţare a învelişurilor de ierburi. Învelişurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului, pierderii umidităţii din sol, asigurînd astfel o productivitate agricolă mai bună. La fel, prin reabilitarea învelişului de ierburi se favorizează îmbunătăţirea microclimei în zona reabilitată şi se asigură prevenirea pierderilor de apă în sol şi în plante. UCIP-IFAD va oferi suport financiar sub formă de grant pentru activităţile ce au scop reabilitarea învelişului de ierburi pe păşunile comunale, în vii şi livezi.
Valoarea granturilor
Pentru lucrări de reabilitare şi înființare a învelișurilor de ierburi, suma grantului va fi de pînă la 700 dolari SUA/ha, iar suprafața propusă nu va depăși 10 ha.
Beneficiarii eligibili
1.      Autorităţile Publice Locale (APL);
2.      Întreprinderile agricole şi grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrate şi activează în zona rurală a ţării. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cît şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală.
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari
Pentru primării (APL):
·         Să fie amplasate şi să desfăşoare activitatea în zona rurală, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Terenurile agricole ce sunt înierbate doar cu o singură cultură furajeră, cum ar fi lucerna, trifoi, etc., nu sunt eligibile pentru obţinerea grantului de finanţare;
·         În cazul cînd solicitantul face parte din o primărie mare (comună), fiecare localitate din comună, are dreptul să aplice cu cerere separată de solicitare a grantului;
·         Să dețină în proprietate pășuni comunale care necesită măsuri de reabilitare;
·         Să intenționeze înființarea învelișurilor de ierburi noi pe terenuri degradate care sunt în proprietatea APL;
·         Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi.
Tipul de investiții eligibile
·         Înierbarea plantațiilor multianuale;
·         Înierbarea pășunilor comunale;
·         Reabilitarea terenurilor degradate;
·         Îmbunătățirea/decontaminarea terenurilor poluate.
Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor
UCIP-IFAD va oferi o contribuție financiară de până la 50 % din costul investiției, dar nu mai mult de 700 dolari SUA/ha per solicitant.
Rambursarea cheltuielilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi, va fi efectuată prin metoda de rambursare a cheltuielilor post-investiționale. Solicitantul va cofinanța costul investiții în mărime de 50%, în numerar.
Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.
Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza principiului „primul venit –primul servit” .
            Astfel, întru informarea cît mai detaliată privind posibilitatea accesării acestor subvenţii, cît şi altor surse de finanţare, aducem la cunoştinţa conducătorilor Autorităţilor publice locale că la sfîrşitul lunii curente, Direcţia agricultură şi cadastru va petrece o sesiune de discuţii şi informări, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) şi Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).          

Valeriu POPUŞOI,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Primăriile pot beneficia de granturi pentru reabilitarea învelişurilor de ierburi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta