Harta site-ului
Ajutor
Prima ediţie a Spartachiadei raionului Dubăsari
Prima ediţie a Spartachiadei raionului Dubăsari

Pe data de 13-14 august, anul curent, pe teritoriul taberei de odihnă „La Popas” s-a desfăşurat Spartachiada Asociaţiei Sindicale Teritoriale (AST) Dubăsari a Federaţiei SINDASP din Republica Moldova,prima ediţie. La măsura dată au participat angajaţi ai Administraţiei publice locale de nivel I şi II din majoritatea localităţilor raionului Dubăsari: Centrul de Reabilitare Doroţcaia, Consiliul Raional Dubăsari, Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport, primăriile Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Marcăuţi, Pîrîta, Molovata Nouă şi Molovata. Deschiderea a început cu marşul organizat de către echipa gazdă, urmînd alinierea echipelor şi prezentarea organizatorilor Spartachiadei şi a colegiului de arbitri. Arborarea drapelului R. Moldova şi a raionului Dubăsari a fost efectuată de către un reprezentant al echipei gazdă şi un reprezentant al echipei CRD.

Zece colective au concurat timp de două zile la şase probe sportive şi anume la volei, mini-fotbal, şah, dame, tenis de masă şi tragerea otgonului. Băieţi, fete, femei şi bărabaţi şi-au încercat puterile la toate probele indiferent de puterea rivalilor, au depus efort şi suflet, curaj şi străduinţă, demonstrînd un spirit de echipă foarte mobilizat. Interesul asupra mai multor probe sportive s-a remarcat foarte activ la primarul de Marcăuţi şi primarul de Molovata. Preşedintele raionului Dubăsari, s-a încadrat şi dmn-lui la probele sportive, a jucat tenis de masă, unde a avut atît cîştiguri cît şi unele pierderi, aici însă a cîştigat prietenia, motoul colectivelor participante şi a organizatorilor spartachiadei. Nu în ultimul rînd a bucurat cu prezenţa şi vicepreşedintele raionului Dubăsari Maria Jîmbei, care a acordat sprijinul şi a susţinut toate echipele participante. Cei implicaţi la problele sportive s-au ales din partea dumneaei cu mesaje de felicitare şi mulţumire pentru prezenţă activă.

 Scopul propus de către organizatorii spartacheadei AST Dubăsari în comun cu organizaţiile sindicale primare, a cuprins propagarea pe larg a culturii fizice şi sportului, ameliorarea activităţii sportive în colectivele de muncă. Respectiv, acest fapt a avut un plus aparte, ce a unit prieteneşte, prin noi cunoştinţe, locuitorii localităţilor raionului Dubăsari.Evoluarea nemijlocită a competiţiilor s-a efectuat de către colegiul principal de arbitri al Spartachiadei. Competenţele arbitrilor au fost demonstrate printr-o implicare activă, o ordonare a echipelor precum şi întocmirea proceselor verbale, care au servit drept remarcarea şi aprecierea învingătorilor. Programul măsurilor sportive şi a lucrărilor de pregătire a terenului, crearea condiţiilor la nivel bun a fost îndeplinită de colegiul arbitrilor a şcolii sportive r. Dubăsari în frunte cu Vasile Nagalisov, directorul şcolii sportive s. Pîrîta. Şcoala sportivă a venit cu un număr aparte, în timpul recreaţiei, proba Kayak Canoe. Copiii care practică acest sport au prezentat cîteva distanţe pe rîul Nistru, aici toţi au rămas plăcut surprinşi de curajul şi reuşita lor.

Învingătorii la etapa finală a Spartachiadei au fost definiţi după numărul de puncte acumulate de participanţi cu conferirea locurilor I, II, şi III. Echipele clasate pe primele trei locuri la fiecare disciplină sportivă au fost premiate cu diplome, cadouri şi cupe comemorative, precum la Volei pe I-ul loc s-a clasat primăria Molovata Nouă, II-lea loc Centru de Reabilitare Doroţcaia, al III-lea loc Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport (DGÎTS); la Mini-fotbalI loc a fost luat de primăria Pîrîta, al II-lea loc Consiliul Raional Dubăsari (CRD), al III-le loc Centru de Reabilitare; la Tenis de masă I loc – primăria Molovata, II-lea loc primăria Doroţcaia, al III-lea loc Centru de Reabilitare; la Şah I loc – Centru de Reabilitare, II loc – primăria Doroţcaia, III loc – primăria Cocieri; la Dame I loc – primăria Pîrîta, II loc – primăria Doroţcaia, III loc – Centru de Reabilitare, la Tragerea otgonului I loc l-a luat Molovata Nouă, II loc – CRD, al III-lea loc Molovata. Selecţionatele care în disputa generală, conform punctajului acumulat, s-au clasat pe primele trei locuri la fel au fost premiate cu diplome şi cupe comemorative, iar din partea Federaţiei SINDASP cîte o sticlă de şampanie, şi respectiv: I loc Centru de Reabilitare, II loc primăria Pîrîta şi al III-lea loc CRD. Colegiul de arbitri, unde a fost implicată şi medicul şcolii sportive raionale, Vera Onilov, a fost menţionat cu diplome şi cadouri de preţ.

Cheltuielile ce ţin de deplasare, alimentare, inventar sportiv, decorare, rechizite de birou au fost suportate de către AST Dubăsari, iar cazarea din sursele organizaţiilor primare sindicale ( OPS). Închiderea spartachiadei a fost menţionată prin dezarborarea drapelelor de către echipa gazdă şi un reprezentant al echipei învingătoare din clasamentul general – Centrul de Reabilitare. 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Prima ediţie a Spartachiadei raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta