Harta site-ului
Ajutor
Prestații sociale acordate familiilor defavorizate
Prestații sociale acordate familiilor defavorizate

Prestațiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale, totodată fiind și o formă de protecţie a persoanelor, familiilor defavorizate, care nu au posibilitatea  de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă.

Scopul Secției prestații sociale este de a reduce nivelul de sărăcie și vulnerabilitate a beneficiarilor de ajutor social, ajutor material și sprijin familial.

Pentru realizarea scopului formulat ne-am propus următoarele obiective:

Specialiștii din cadrul Secției prestații sociale au desfășurat pe parcursul lunii octombrie, un ansamblu de activități după cum urmează:

 1. cereri: 46 pozitive și 3 negative. Suma totală constitue 29700 lei
 • Organizarea ședinței Consiliului de administrație al fondului local de susținere socială a populației;
 • Elaborarea deciziilor, procesului verbal, a listelor de plată;
 • Distribuirea ajutorului material beneficiarilor;
 • Întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora la Fondul republican de susținere socială a populației.

Ajutorul material este acordat pentru tratament, în cazul cînd beneficiarul prezintă pachetul de acte confirmative împreună cu certificatul medical în care este indicat necesitatea de a urma un tratament costisitor ( intervenție chirurgicală, maladii oncologice, tuberculoză) și pentru procurarea produselor alimentare și a bunurilor industriale.

Scopul

octombrie 2014

octombrie 2015

Beneficiari

suma

Beneficiari

suma

Tratament

27

15 200

20

15 000

Produse alimentare

23

9 800

26

14700

Total

50

25 000

46

29 700

În contextul celor evidențiate mai sus constatăm, în luna octombrie a anului 2015 o creștere semnificativă a resurselor alocate din Fondul local de susținere socială a populației Dubăsari, comparativ cu aceea-și perioadă a anului trecut.

Distribuirea ajutorului material după categorii:În 22 cazuri, ceea ce constituie 48% din numărul total de cereri sunt depuse de către pensionari, demonstrînd faptul că sunt categoria cea mai defavorizată și necesită surse suplimentare pentru tratament. Este important de menționat și faptul, că doar 15% din cazuri provin din familii cu copii.Majoritatea nu au o profesie sau un loc de muncă permanent, ceea ce condiționează un nivel mai înalt de vulnerabilitate al copilului.

 •   Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social;
 • Elaborarea deciziilor;
 • Informarea beneficiarilor despre decizia luată, privind acordarea sau refuzul ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului;
 • Întocmirea dosarelor beneficiarilor de ajutor social;
 • Elaborarea ordinelor de acordare și stopare a ajutorului social;
 • Generarea listelor de plată.

Ajutorul social în luna octombrie a anului curent înregistrează rezultate bune, ceea ce ne demonstrează că Sistemul de prestații sociale s-a extins și acoperă un număr mai mare de familii defavorizate. Aceste succese se datorează și faptului să au fost excluse din lista indicatorilor de măsurare a bunăstării unele caracteristici și bunuri ale familiei cum ar fi: televizor, frigider, mașina de spălat cu program manual.

Pe parcursul lunii octombrie curent, au fost procesate 176 cereri de ajutor social, dintre care 142 cereri cu statut spre plată și 34 cereri cu refuz. Motivul refuzului ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului  la aceste 34 cereri s-a dovedit a fi depășirea venitului și a indicatorilor de bunăstare. Astfel în lista de plată a ajutorului social pe luna octombrie figurează 350 beneficiari cu suma totală de 286 014 lei.

În urma monitorizării rezultatelor prestației de ajutor social și a comparației datelor din luna octombrie 2015 cu aceeași perioadă a anului 2014 și 2013, constatăm faptul că avem o creștere semnificativă a numărului de beneficiari de ajutor social.

Localitățile în care sunt cei mai mulți beneficiari de ajutor social sunt: Ustia, Molovata Nouă și Oxentea.

 • Securitatea informațională (Alexandru Stasev- inginer securitate informațională):
 • Instalarea sistemului de operare windows pentru 5 calculatoare;
 • Profilaxia sistemului informațional;

                 În concluzie menționăm că prestațiile sociale, în raionul Dubăsari au un impact pozitiv asupra familiilor defavorizate. Suportul financiar acordat le oferă posibilitatea creării unui mod de viață decent. Însă este necesar de întreprins un set de măsuri la nivel de familie, APL și la nivel de Stat, care ar îmbunătăți calitatea prestațiilor sociale și acestea vor ajunge la destinația celor mai sărace familii.

Totodată, Secția prestații sociale, își propune ca pe parcursul lunii noiembrie să efectueze vizite la domiciliul beneficiarilor de ajutor social, cu scopul de a evalua informația declarată privind bunurile,  veniturilor pe care le dețin și nivelul de pregătire pentru perioada rece a anului.

Zinaida STASEV - șef Secție prestații sociale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Prestații sociale acordate familiilor defavorizate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta