Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI participă la lucrările Biroului Congresului CPLRE la Strasbourg
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI participă la lucrările Biroului Congresului CPLRE la Strasbourg

În perioada 12 - 15 septembrie curent, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI se află într-o  vizită de lucru la Strasbourg, unde participă la lucrările Biroului Congresului  Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei, în calitatea sa de vicepreşedinte al Comitetul Regiunilor al CPLRCE.

În cadrul acestor întruniri sunt preconizate a fi ascultate problemele ce ţin de dezvoltarea democraţiei locale şi regionale în ţările membre ale Consiliului Europei, căile de soluţionare a problemelor ce ţin de criza financiară cu care se confruntă autorităţile publice locale, lupta împotriva violenţei asupra copiilor, inclusiv pregătirea pentru desfăşurarea Sesiunii a 23-a al Congresului, ce se planifică a avea loc în luna octombrie 2012.

Preşedintele raionului a participat, astăzi 13 septembrie, în cadrul celei de a IV-a Adunare Generală a Asociaţiilor Autorităţilor Locale şi Regionale împreună cu Alexandru Osadci, expert CALM.

În cadrul adunării, președinteleCongresului, KeithWhitmore, a solicitato consolidareacontribuției asociaţiilor autorităţilor locale laactivitateaCongresului. ''Asociațiile APL servesc  caopunte de legătură întreCongresșiautoritățile denivel local'' a subliniat el. ''Avemnevoie deimplicareîntr-adevăr,înimplementareapropunerilor noastrede acțiuniînactivități concreteîncomunitățilelocaleși regionale, dar, de asemenea, pentru a solicitaguvernelor localesă pună în aplicarerecomandările noastre.'' El areamintitrolulasociațiilorapl caunsistem „de avertizare timpurie”, fiindîn măsură săatragăatenția asupra provocărilorcu care se confruntăautoritățilelocaleși regionaleși să ridicealarmă asupraposibilelor încălcărialeCarteiEuropene aAutonomiei Locale. Pentru a îmbunătățiaceastă cooperare, cea de a VI-a Adunare Generalăestedestinată discuțiilor ce vizeazăplanuride acțiunicomune. Participanțiiau fost invitați, în special,pentru a-și aduce contribuția laprioritățileCongresuluipentru anii 2013-2016, în vedereaadoptării lor laSesiunea23.

Tot astăzi, dl Grigore POLICINSCHI a participat în cadul întrunirii Grupului Socialiştilor. Pentru data de 14 sînt preconizate şedinţele Camerei Autorităţilor Publice Locale, Camerei Regiunilor şiBiroul Congresului.


  Ec. Racoveţ
şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI participă la lucrările Biroului Congresului CPLRE la Strasbourg - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta