Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI alături de problemele locuitorilor din Pohrebea
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI alături de problemele locuitorilor din Pohrebea

Locuitorii şi profesorii din satul Pohrebea îngrijoraţi de posibila închidere a şcolii din localitate ca urmare a reformelor iniţiate şi promovate de Guvernul condus de V. Filat, solicită conducerii raionului, primăriei locale să nu accepte în teritoriu astfel de reforme. În caz contrar oamenii sînt dispuşi de a întreprinde acţiuni de protest în masă pentru a asigura copii săi cu posibilitatea de a face studii în satul natal.

Ca urmare a situaţiei create, pedata de 9 august curent, Preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI a avut o întîlnire cu locuitorii satului Pohrebea. La întrunire alături de conducerea raională au participat şefa Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport dna L. Braduceanu, secretarul preşedintelui raionului dl V. Bătrîncea, primarul com. Coşniţa dl A. Leşan, consilierii locali şi raionali din comună.

În cadrul acesteia dna Larisa Brăducean, şef Direcţie învăţămînt tineret şi sport a informat publicul despre recentele modificări din legislaţia Republicii Moldova, conform cărora instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general trec, începînd cu 1 ianuarie 2013, la administrare şi finanţare din sursele bugetului raional, iar conform ordinului Ministrului Educaţiei numărul de elevi în clase, este stabilit pentru anul de studii 2012-2013 să fie nu mai mic de 25-30 elevi.

„Conform programelor guvernamentale, planificarea finanţelor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt va fi realizată prin formulă specială, cu cheltuieli planificate pentru un elev – la un copil de gimnaziu (clasa 5-9) vor fi îndreptaţi 6244 lei, iar pentru cei din clasele primare (clasa 1-4) – 4800 lei. Astfel, surse financiare pentru întreţinerea şcolilor mici, precum este şi gimnaziul din Pohrebea nu vor fi suficiente. Reieşind din numărul de copii din localitatea Pohrebea, nici instituţia, nici primăria, nici DÎTS nu vor fi în stare să acopere toate cheltuielile necesare pentru întreţinere (energie electrică, căldură, salarii, formare continuă, etc.). Pentru finalizarea anului de studiu nu ajung 400 mii lei. Doar dacă vor fi găsite surse extrabugetare, instituţia de învăţămînt îşi va putea continua activitatea.

Copiii vor fi transportaţi pentru a face studii la liceul teoretic „Ion Creangă” din satul Coşniţa. Profesorii vor fi preavizaţi privind posibila concediere, cu reangajarea, după posibilităţi, în alte instituţii de educaţie. Cu regret, dar în anul curent, în raionul Dubăsari pot fi închise două instituţii de învăţămînt gimnazial, cea din localitatea Pohrebea şi din Marcăuţi. Direcţia raională de învăţămînt este obligată să îndeplinească indicaţiile Ministerului şi legislaţia de domeniu” a declarat dna L. Brăducean.

Conducerea Direcţiei, gimnaziului Pohrebea, au menţionat că au fost făcute mai multe adresări autorităţilor centrale, inclusiv invitaţii în teritoriu, pentru a nu optimiza instituţiile din raionul Dubăsari şi a asigura o finanţare adecvată ale acestora conform necesităţilor, reieşind şi din faptul activităţii specifice a raionului Dubăsari - se află în zona de securitate a Republicii Moldova. Însă răspuns pozitiv din partea autorităţilor publice centrale pînă la moment nu a parvenit la solicitările din teritoriu.

Părinţii cu indignare au accentuat, de asemenea, că are loc şi încălcarea dreptului şi regimului copilului, solicitînd de a fi trataţi la fel ca şi instituţiile din teritoriu, care se află în subordinea Ministerului Educaţiei. Copii fiind expuşi unui pericol sporit la trafic, de abandon şcolar, etc.

Din sală au răsunat mai multe indignări ce ţin de înrăutăţirea de zi cu zi a situaţiei din societate, inclusiv la capitolul asigurării oamenilor cu locuri de muncă şi posibila plecare din sat a familiilor tinere.

Preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi a menţionat că împărtăşeşte îngrijorarea şi nemulţumirea locuitorilor şi colectivului pedagogic din satul Pohrebea. „Nu susţin reformele actuale din învăţămînt, reforme ce pot duce la înrăutăţirea calităţii procesului educaţional. Satul fără şcoala nu are viitor. Este anormal ca pe baza educaţiei copiilor să se facă economii”. În luarea sa de cuvînt, domnul preşedinte a afirmat că va veni cu propuneri către Consiliul raional pentru a susţine activitatea şcolii din satul Pohrebea. La adresarea din sală privind activitatea de mai departe a instituţiei, dl Policinschi a asigurat locuitorii şi profesorii prezenţi, că gimnaziul Pohrebea va continua să activeze cît la 1 septembrie 2012 atît şi la 1 ianuarie 2013. „Vom solicita ajutor din partea autorităţilor publice centrale de a aloca surse financiare din fondul de reintegrare pentru acoperirea cheltuielilor necesare, vom căuta şi surse locale proprii, inclusiv susţinem toate propunerile de dezvoltare a activităţilor de antreprenoriat din teritoriu ce pot aduce surse de venit în bugetul local. Sperăm că părinţii, de asemenea, vor contribui la activitatea normală a gimnaziului din sat, dar vom realiza şi unele măsuri de optimizare a  cheltuielilor. În condiţii de criză economică, secetă, zonă defavorizată investiţional din cauza zonei de securitate, noi toţi sîntem obligaţi să fim foarte atenţi cu cheltuielile bugetare. Banii investiţi în educaţie trebuie să dea roade bune prin creşterea unei generaţii tinere active, culte, deştepte, cu spirit patriotic şi responsabilitate civică, ce va contribui la dezvoltarea durabilă atît a satului Pohrebea, raionului Dubăsari cît şi a Republicii Moldova. Toţi aleşii locali, indiferent de apartenenţa politică trebuie să contribuie la menţinerea activităţii viabile a instituţiilor de învăţămînt din raion”.

Locuitorii prin aplauze au apreciat atitudinea conducerii raionului Dubăsari faţă de problema satului menţionînd că susţinerea este reciprocă.

La moment, în gimnaziul Pohrebea îşi fac studiile 83 de copii şi activează 14 profesori, populaţia fiind de aproximativ 700 locuitori. Pentru a activa instituţia dată şi pentru acoperirea cheltuielilor financiare sunt necesare surse în valoare de 1 mln 200 mii lei.

Ec. Racoveţ
şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
wDM3CGvNX
2017-06-22 02:36:07
whoa - thats crazy how much it looks like warlappel! i love a good stencil (in fact, i need to slow it down, since i have it in my hallway and guest bathroom -- dont want to be dubbed a one-trick pony over here) and you did this amazingly! i cant believe it even looks like the paint is darker purple or something --- so cool how that worked out!!
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI alături de problemele locuitorilor din Pohrebea - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta