Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a prezidat astăzi şedinţa operativă cu participarea şefilor subdiviziunilor Consiliului raional
Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a prezidat astăzi şedinţa operativă cu participarea şefilor subdiviziunilor Consiliului raional

Pentru început, preşedintele raionului a informat despre vizita efectuată la lucrările Comitetului de Monitorizare a CAPLRE, desfăşurate în perioada 23 – 26 februarie la Stockholm, Suedia. "Delegaţia Republicii Moldova a înaintat un şir de recomandări şi probleme cu care se confruntă autorităţile locale, care sperăm că vor fi examinate la sesiunea de primăvară a Congresului Autorităţilor Publice şi Regionale la Strasbourg. Raportul cu propunerile noastre pentru recomandări asupra Republicii Moldova  au fost  acceptate unanim de toţi participanţii la Comitetul de Monitorizare" a menţionat Preşedintele raionului. La Comitet au participat 120 de reprezentanţi, fiind unul dintre cele mai mari din cadrul Congresului. Președintele a menţionat că în cadrul deplasării a avut întîlniri cu reprezentanţii din Azerbaidjan, Polonia, Federaţia Rusă şi cu reprezentanţii Asociaţiei autorităţilor locale din Suedia. În cadrul întîlnirilor s-a discutat asupra stabilirii relaţiilor de colaborare cu unele localităţi din statele europene. La acest capitol, Preşedintele raionului a solicitat şefilor de secţii şi direcţii să pregătească propuneri de colaborare în domeniul cultură, învăţămînt, dezvoltare social economică, tineret.

La şedinţă, Aparatul Preşedintelui, şefii de secţii şi direcţii au prezentat măsurile şi problemele cu care sau confruntat pe parcursul săptămînii precedente.

Vicepreşedintele raionului, Maria JIMBEI a informat despre participarea la şedinţa Comisiei guvernamentale pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992). Cu părere de rău propunerile noastre privind acordarea unor surse financiare pentru desfăşurarea măsurilor de comemorare nu au fost examinate. Astfel, din sursele proprii disponibile de către Consiliul raional vor fi procurate coroane, colaci, lumînări şi flori.  Vicepreşedintele Maria JIMBEI a informat că pe 1 martie curent va avea loc înmînarea decoraţiilor combatanţilor şi respectiv pe 2 martie, în comuna Cocieri desfăşurarea Mitingului de comemorare a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Şefa Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport Larisa BRĂDUCEANU a informat despre desfăşurarea olimpiadei şcolare, menţionînd că s-a petrecut la un nivel înalt, prezentîndu-se toate instituţiile de învăţămînt din teritoriul raionului.

Valentina SEMIONOV, şef Direcţie cultură şi turism a informat despre desfăşurarea Festivalului „Faur 2012”, Dubăsarii Vechi, r. Criuleni. Raionul Dubăsari a fost reprezentat de colectivul „Stejărel”, Pîrîta, ocupînd locul I la acest festival.

Totodată, dna Semionov a menţionat despre participarea în cadrul şedinţei Consiliului local Coşniţa, în cadrul căreia a fost prezentată darea de seamă a casei de cultură din localitate. Însă cu părere de rău, toate propunerile şi obiecţiile asupra desfăşurării activităţii şefului casei de cultură nu au fost luate în consideraţie, ci dimpotrivă reproşîndui-se de către primarul comunei implicarea nemijlocită la şedinţa Consiliului local.

Şeful IMSP CMF Dubăsari Vasile GULICA a informat despre desfăşurarea şedinţei de dare de seamă a activităţii Centrelor medicale din raionul Dubăsari şi Criuleni pentru anul 2011. Activitatea instituţiilor fiind apreciată pozitiv.

Secţia situaţii excepţionale, Andrei GÎNCU a informat că pe 25 februarie în urma topirii zăpezilor, au efectuat lucrări de evacuarea a apei de pe unele străzi din localitatea Oxentea, fiind  pericol de inundarea a beciurilor şi subsolurilor caselor de locuit şi unor instituţii. Astfel, a fost folosite pompele de evacuare şi săpate şanţuri pentru scurgerea şi redicţionarea apei în bazinul rîului Nistru. Apeluri de evacuarea a apei au fost şi din partea autorităţilor locale din Coşniţa şi Cocieri. În acest context, Preşedintele raionului a solicitat prezentarea în scris a adresărilor din partea autorităţilor publice locale la acest capitol.

Vicepreşedintele raionului Raisa SPINOVSCHI a informat despre desfăşurarea seminarului cu participarea producătorilor agricoli din teritoriu, organizat de către ACSA.  În cadrul întrunirii au fost prezentate poziţiile ce au fost excluse şi prezente în regulamentul cu privire la subvenţionare. O atenţie sporită s-a acordat problemei privind subvenţionarea măsurilor vizavi de achitarea energiei electrice în urma irigării. Directorul ACSA a promis implementarea unor programe pilot în raionul Dubăsari în domeniul irigării, construcţia unor frigidere sau altele.

Vladimir Vancea, şef Direcţie asistenţă socială a informat despre desfăşurarea şedinţei Consiliului de administrare a fondului local de susţinere a populaţiei, în cadrul căreia a fost aprobată alocarea sumei de peste 14 000 lei pentru acordarea ajutoarelor materiale persoanelor socialmente-vulnerabile conform cererilor depuse.

Preşedintele raionului a specificat unele aspecte de activitate pentru săptămîna curentă şi respectiv, pentru luna martie. Printre acestea, au fost menţionate:
- desfăşurarea şi organizarea măsurilor de comemorare a  20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992);
- desfăşurarea şi organizarea măsurilor dedicate sărbătorilor mărţişorului şi  zilei de 8 martie;
- necesitatea unei întruniri lunare cu primarii şi secretarii Consiliilor locale;
- pregătirea pentru desfăşurarea Campionatului raional la fotbal;
-  pregătirea raportului de activitate al Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale;
- controlul situaţiei Fabricii de conserve din s. Coşniţa;

Ec. Racoveţ
şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a prezidat astăzi şedinţa operativă cu participarea şefilor subdiviziunilor Consiliului raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta