Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului este alături de agricultori în campania de recoltare a cerealelor
Preşedintele raionului este alături de agricultori în campania de recoltare a cerealelor

Pentru monitorizarea şi întru informarea despre desfăşurarea procesului de recoltare a cerealelor de prima grupă şi problemele cu care se confruntă agricultorii în realizarea acestui proces, avînd în vedere condiţiile climaterice dificile, preşedintele raionului dl Grigore Policinschi împreună cu Direcţia agricultură şi cadastru au organizat o vizită în gospodăriile ţărăneşti din teritoriu. Conducerea raionului a vizitat gospodăriile agricole, şi anume: SRL „Agrodac-Grup” s. Molovata, condusă de Ilie Isac, CP „Oxentea Service” s. Oxentea, în frunte cu Serafim Terenti, CAP „Dornistagro” din s. Doroţcaia, condusă de Valeriu Bacioi şi SRL „Elvitis Com” s. Ustia, conducător Vasile Vutcarău.
Pe parcursul acestei vizite, au avut ocazia să asiste la însăşi procesul de recoltare a cerealelor, să examineze calitatea recoltei şi nu în ultimul rînd, să aprecieze condiţiile de desfăşurare a lucrărilor pe teritoriile date.
Cele mai bune rezultate din aceste localităţi au fost înregistrate la cooperativa de producţie „Oxentea Service” s. Oxentea, care se laudă cu o recoltă bogată ce atinge 58 c/ha. Vasile Petraşu care activează aici timp de 15 ani, în funcţie de combainer, afirmă că secretul succesului obţinut este străduinţa depusă, atîrnarea serioasă faţă de muncă şi desigur, capacităţile d-lui Serafim Terenti, care a dedicat acestei activităţi o perioadă însemnată de 42 de ani, dintre care 32 ca conducător. CP „Oxentea Service” îşi desfăşoară activitatea pe o suprafaţă de 400 ha, dintre care 300 ha cu grîu şi 100 ha cu orz. La moment merg lucrările de recoltare a orzului. De la proprietarii satului Molovata arendează 900 ha de pămînt şi 200 ha de la proprietarii din s. Marcăuţi. Agricultorii îşi realizează munca cu ajutorul a 4 echipaje tehnice. Potrivit datelor oferite de dl Ilie Doagă - brigadier al CP ”Oxentea Service”, pînă la data de 10 iulie curent au recoltat 150 ha de grîu curat şi cantitatea mijlocie de 35 c/ha, planificînd ca pînă la 20 iulie cel mult să finiseze recoltarea.
La fel se bucură de roadele sale dl Ilie Isac, conducător al SRL „Agrodac-Grup” s. Molovata, cu echipa sa formată din 25 persoane. În cîmp i-am întîlnit pe tinerii mecanizatori Vasile Bejenari, care activează din 2005 şi Sîrghi Petru angajat în 2012. Dl Ilie Isac a încadrat în colectivul de lucrători al întreprinderii „Agrodac-Grup” şi un tînăr specialist, Andrei Terenti care a ales să-şi pună în practică cunoştinţele obţinute la o universitate din Tiraspol. Deşi lucrează de căteva luni ca agronom, a reuşit foarte uşor să se încadreze în colectiv şi să se adapteze la munca pe care o realizează. Teritoriul pe care îşi desfăşoară lucrările agricole dl Ilie Isac are o suprafaţă de 450 ha cu cereale. La moment au reuşit să recolteze în jur de 300 ha, preconizînd să finiseze procesul secerişului pînă la data de 16 iulie. Lucrările sînt realizate cu 2 combine şi 5 unităţi care transportă cerealele.
În cadrul CAP „Dornistagro” din s. Doroţcaia, lucrările la fel sînt în plină activitate, rezultatele sînt foarte bune şi respectiv calitatea recoltei la un nivel înalt. Aceasta se datorează muncii depuse de 48 angajaţi, care lucrează cu 2 combine şi 5 tractoare. Activitatea d-lui Valeriu Bacioi durează de 6 ani, desfăşurînd lucrările pe o suprafaţă de 520 ha de terenuri cu cereale, dintre care 420 ha aflîndu-se după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol.
Vasile Vutcărău, conducător „Elvitis Com” din s. Ustia se numără printre unul dintre cei care au obţinut o recoltă frumoasă şi bogată, ceea ce a satisfăcut aşteptările lui. Astfel, dl Vutcarău deţine 142 ha de culturi cerealiere, recoltînd orz în jur de 52 c/ha şi grîu de peste 50 c/ha.
Mai puţin îmbucurătoare este situaţia la CAP „Dorcopagro” din s.Doroţcaia, condusă de dna Vera Semionov, care se confruntă cu problema lipsei de angajaţi, luînd pe seama sa cea mai mare parte a lucrărilor. Cantitatea medie a producţiei cerealelor este aici de 4 tone la hectar.
Agricultorii din toate gospodăriile agricole, necătînd la condiţiile grele de muncă, temperaturile înalte, depun toată străduinţa pentru a obţine rezultate lăudabile. Sînt în relaţii foarte bune cu conducătorii care le oferă o atenţie deosebită pentru a le uşura activitatea. 
Toţi agenţii economici din aceste localităţi sînt în relaţii bune de colaborare cu conducerea raionului Dubăsari. Serafim Terenti afirmă ca este susţinut în activitatea sa, se simte atenţia mulţumitoare a d-lui preşedinte Grigore Policinschi şi a direcţiei agricole. „Necătînd la greutăţile din ultimii 2 ani, prin care trece conducerea raionului şi întreg raionul din cauza diferitor presiuni simţim o susţinere bună faţă de agenţii economici din agricultură şi faţă de lucrători nemijlocit. Ceea ce nu pot spune şi despre conducerea republicii, de la care la fel aşteaptă o atenţie şi o responsabilitate, să-i susţină mai ales în anii de secetă” menţionează dl Terenti.
Datorită condiţiilor meteorologice favorabile din anul acesta, rezultatele cultivării sînt îmbucurătoare. Stadiul curent al lucrărilor indică producţii bune la hectar, atît la grîu cît şi la orz. Potrivit datelor înregistrate, cantitatea medie a principalelor culturi agricole este de 35-40 c/ha. Comparativ cu anul 2012, care nu a fost chiar avantajos, anul acesta rezultatele sînt cu mult mai bune, cantitatea producţiei la hectar fiind chiar de 2 ori mai mare. Totuşi ploile din ultima perioadă le-au cam dat bătăi de cap agricultorilor care se aşteptau la rezultate mult mai bune, fiind nevoiţi să întîrzie cu lucrările secerişului. Totuşi pagubele nu sînt atît de semnificative, agricultorii fiind mulţumiţi de roadele care le umple hambarele. Cu toate acestea, agricultorii au menţionat că acum au în faţa lor problema preţului, care este foarte mic în acest an, constituind 2 lei pentru un kg.
Natalia Pocinoc, corector
                                                                                                          

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului este alături de agricultori în campania de recoltare a cerealelor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta