Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg, Franţa
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg, Franţa

În perioada 23 martie – 28 martie 2014, preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI, a întreprins o vizită de lucru la Strasbourg, unde a participat la cea de-a 26-a Sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, în calitatea sa de membru al delegaţiei Republicii Moldova la acest forum european.
În cadrul celor două sesiuni din anul acesta, Congresul a decis să dedice o mare parte discuţiilor privind respectarea de către ţările membre ale Consiliului Europei a recomandărilor Congresului privind respectarea prevederilor autonomiei şi democraţiei locale, inclusiv implicarea şi participarea tinerilor în procesul decizional dar şi consultarea autorităţilor centrale cu cele locale. Aleşii locali şi regionali au avut dezbateri specifice şi au făcut schimburi de experienţă privind aspectele legate de aceste domenii, inclusiv situaţia din Ucraina şi provocările acestei crize regionale pentru Moldova.
Agenda de activitate a preşedintelui raionului la Strasbourg a cuprins mai multe întruniri de lucru, inclusiv participarea la şedinţa Biroului Grupului Socialist, şedinţa Camerei Regiunilor, şedinţa Comitetului de monitorizare, şi respectiv la şedinţele în plen a Congresului din sala Consiliului Europei (CoE). Dl POLICINSCHI a avut întîlniri cu reprezentanţii din Federaţia Rusă, Estonia, Letonia, în cadrul căreia s-a discutat despre necesitatea de aprofundare dar şi de stabilire a noi relaţii de parteneriat şi schimb de experienţă dintre unităţile administrativ-teritoriale din statele respective.
Reprezentanţii Congresului au analizat rolul tinerilor şi implicarea acestora în toate domeniile vieţii publice, au discutat subiecte privind promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin educație și formare, punerea în aplicare a politicii în domeniul drepturilor omului la nivel regional, participarea tinerilor la vot, ş.a.
La şedinţa Biroului Grupului Socialiştilor în cuvîntarea sa, dl preşedinte Grigore POLICINSCHI a menţionat necesitatea susţinerii Congresului în legătură cu situaţia din Republica Moldova, în special în zona de securitate.”Cu părere de rău, în ultimul timp, după evenimentele tragice ce au avut loc în Ucraina, situaţia din Republica Moldova a devenit una tensionată. Ce este şi evident, căci pe parcursul a 22 de ani, ţara noastră aşa şi nu a soluţionat problema de reintegrare a ţării din cauza conflictului armat transnistrean, cînd au decedat sute de cetăţeni de pe ambele maluri ale Nistrului. Raionul Dubăsari, pe care şi îl reprezint, direct se învecinează cu Ucraina şi mai bine de 22 de ani este dispersat. Locuim în condiţii foarte complicate, de zonă de securitate. Noi cunoaştem ce înseamnă război şi nu le dorim nimănui acest fapt. De aceea, îndemnăm colegii noştri din Ucraina, Federaţia Rusă şi întreg Congresul să susţină măsurile de menţinere a păcii şi a ordinii constituţionale, suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova, fără a prejudicia drepturile şi libertăţile tuturor popoarelor ce locuiesc pe teritoriul Moldovei. Rolul Federaţiei Ruse şi Ucrainei pentru soluţionarea paşnică a conflictului este major, fiindcă ţările date sînt şi garante pentru soluţionarea paşnică. Nu trebuie să permitem acţiunile violente ilegale între părţile conflictuale, însă în acelaşi timp sînt necesare întreprinderea paşilor concreţi de stabilizare a situaţiei în regiunile de conflict, din motiv că acolo locuiesc cetăţeni şi ei îşi doresc un viitor democratic prosper. Noi trebuie să dezvoltăm şi în continuare măsurile de consolidare a încrederii între oameni, dialogul, dezvoltarea unei societăţi democratice. Şi în final, este necesar să păstrăm idealurile de pace şi fraternitate, valorile democratice. Trebuie să fim înţelepţi, să acordăm susţinere în vederea îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor dar nu să înrăutăţim. Sîntem obligaţi să nu permitem escaladarea tensiunilor, să păstrăm pacea în Republica Moldova, şi respectiv în Europa. Sînt convins că aceasta îşi doresc majoritatea locuitorilor ţărilor europene, inclusiv din Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.”
La lucrările Congresului a participat, inclusiv a ţinut un discurs de susţinere pentru autorităţile locale şi regionale, Secretarul General al Consiliului Europei dl Thorbjorn JAGLAND.
Pe ordinea de zi al Congresului a fost audiată şi declaraţia în ceea ce privește situaţia din Ucraina, prezentată de Marc Cools (Belgia), care ulterior a fost aprobată de Congres cu votul majorităţii delegaţiilor.
Sesiunea a 26-a a Congresului şi-a desfăşurat lucrările sub semnificaţia marcării celor 20 de ani de la înfiinţarea Congresului din anul 1994.
La această sesiune, de asemenea au participat reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) în număr de 55 primari și 3 președinţi de raion.  Tot odată, în această perioadă a avut loc și un eveniment de amploare în vederea promovării culturii, folclorului și produselor din Republica Moldova. Coloritul evenimentului a fost dat de către primarii din Republica Moldova, care au promovat tradițiile naționale la cel mai înalt nivel! Alături de primarii din Republica Moldova au fost şi Președintele Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei dl Herwig VAN STAA și Secretarul General al Consiliului Europei dl Thorbjorn JAGLAND, care au rămas profund impresionați de participarea consolidată a acestora precum și de buna dispoziţie oferită prin muzică și dans popular. La fel a fost apreciat de către membrii Congresului, gestul CALM de solidaritate și sustinere morală a poporului Ucrainean prin interpretarea unei piese în limba ucraineană de către primarii moldoveni.
Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei reprezintă vocea regiunilor şi municipiilor din Europa, acesta oferă un loc privilegiat de dialog, unde reprezentanţii puterilor locale şi regionale dezbat problemele comune, îşi confruntă experienţele şi îşi prezintă punctele de vedere ale guvernelor proprii.
În sesiune plenară, Congresul Puterilor Locale şi Regionale se reuneşte de 2 ori pe an. La sesiunile plenare precum şi la reuniunile comisiilor Republica Moldova este reprezentată de către conducători ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II (primari ai oraşelor/satelor şi preşedinţi ai raioanelor), care sunt desemnaţi de către Guvern. Mandatul delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE are o durată de 4 ani.
Membrii Delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE:
•    Alexandru Ambros – primar al oraşului Ungheni, Preşedintele delegaţiei;
•    Tatiana Badan – primar al satului Selemet, raionul Cimişlia;
•    Dorin Chirtoacă – primar al municipiului Chişinău;
•    Eleonora Graur – Preşedinte al raionului Rezina;
•    Grigore Policinschi – Preşedinte al raionului Dubăsari
Membrii supleanţi ai delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE:
•    Nina Costiuc – primar al comunei Budeşti;
•    Silvia Ţurcanu – primar al comunei Chişcăreni, raionul Sângerei;
•    Serghei Cimpoieş – deputat al Adunării Populare a Găgăuziei;
•    Grigore Cobzac – Preşedinte al raionului Hînceşti;
•    Ion Parea – Preşedinte al raionului Rîşcani.
Secretarul delegaţiei: Marina Ojog – Director executiv al Asociaţiei obşteşti „Clubul de la Strasbourg pentru democraţie în Moldova”.

Ec. Racoveţ
Şef Serviciul relaţii cu publicul

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg, Franţa - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta