Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg

În perioada 23 martie – 28 martie 2014, preşedintele raionului Dubăsari, Grigore POLICINSCHI, întreprinde o vizită de lucru la Strasbourg, unde participă la cea de-a 26-a Sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, în calitatea sa de membru al delegaţiei Republicii Moldova la acest forum european. Tema de bază a Congresului din acest an este „Posibilităţile tinerilor – o responsabilitate comună a oraşelor şi comunelor”.
În cadrul celor două sesiuni din anul acesta, Congresul a decis să dedice o mare parte discuţiilor privind implicarea şi participarea tinerilor - în calitatea lor de actori ai democraţiei locale şi regionale. Aleşii locali şi regionali vor avea dezbateri specifice şi vor face schimburi de experienţă privind aspectul legat de tineret şi a democraţiei locale.
În special, reprezentanţii congresului vor analiza dacă au tinerii un loc real în democrația locală și regională, vor fi discutate subiecte privind promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin educație și formare: rolul și cele mai bune practici în cadrul regiunilor din Europa, punerea în aplicare a politicii în domeniul drepturilor omului la nivel regional, participarea tinerilor la vot începînd cu vîrsta de 16 ani,  ş.a.
Pe ordinea de zi al Congresului este planificată şi audierea declaraţiei în ceea ce privește situaţia din Ucraina, prezentată de Marc Cools (Belgia), care ulterior va fi pusă spre aprobare Congresului. De asemenea, anul acesta vor fi marcaţi cei 20 ani de la înfiinţarea Congresului din 1994.
Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei reprezintă vocea regiunilor şi municipiilor din Europa, acesta oferă un loc privilegiat de dialog, unde reprezentanţii puterilor locale şi regionale dezbat problemele comune, îşi confruntă experienţele şi îşi prezintă punctele de vedere ale guvernelor proprii.
CPLRE poate da anumite sugestii Comitetul Miniştrilor şi Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în ceea ce priveşte aspectele politicii locale şi regionale, pentru aceasta Congresul acţionează în strânsă cooperare cu organizaţiile naţionale şi internaţionale care reprezintă activităţile locale şi regionale. Organizează audieri şi conferinţe la nivel local şi regional pentru a ajunge la public larg a cărui participare rămâne esenţială pentru instaurarea unei veritabile democraţii. Urmare a monitorizării(mecanismul de control al CPLRE) statelor în ceea ce priveşte democraţia locală, periodic sunt elaborate rapoarte de ţară privind situaţia democraţiei locale şi regionale în toate statele membre, în special urmărind, procesul de aplicare a principiilor Cartei europene a autonomiei locale.
Sub aspect organizaţional Congresul Puterilor Locale şi Regionale este structurat în două Camere: Camera Puterilor Locale şi Camera Puterilor Regionale care sunt independente şi egale din punct de vedere al subordonării. De asemenea activitatea CPLRE are loc în cadrul mai multor Comisii:
•    Comisia Instituţională;
•    Comisia Cultură şi Educaţie;
•    Comisia pentru o Dezvoltare Durabilă;
•    Comisia pentru Coeziune Socială;
În sesiune plenară, Congresul Puterilor Locale şi Regionale se reuneşte de 2 ori pe an. La sesiunile plenare precum şi la reuniunile comisiilor Republica Moldova este reprezentată de către conducători ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II (primari ai oraşelor/satelor şi preşedinţi ai raioanelor), care sunt desemnaţi de către Guvern. Mandatul delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE are o durată de 2 ani.
Membrii Delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE sînt:
•    Alexandru Ambros – primar al oraşului Ungheni, Preşedintele delegaţiei;
•    Tatiana Badan – primar al satului Selemet, raionul Cimişlia;
•    Dorin Chirtoacă – primar al municipiului Chişinău;
•    Eleonora Graur – Preşedinte al raionului Rezina;
•    Grigore Policinschi – Preşedinte al raionului Dubăsari
Membrii supleanţi ai delegaţiei Republicii Moldova la CPLRE:
•    Nina Costiuc – primar al comunei Budeşti;
•    Silvia Ţurcanu – primar al comunei Chişcăreni, raionul Sângerei;
•    Serghei Cimpoieş – deputat al Adunării Populare a Găgăuziei;
•    Grigore Cobzac – Preşedinte al raionului Hînceşti;
•    Ion Parea – Preşedinte al raionului Rîşcani.
Secretarul delegaţiei: Marina Ojog – Director executiv al Asociaţiei obşteşti „Clubul de la Strasbourg pentru democraţie în Moldova”.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta