Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg
Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg

În perioada 26 - 29 martie 2018, Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI, a întreprins o vizită de lucru la Strasbourg, unde a participat la cea de-a 34-a Sesiune a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, în calitatea sa de membru supleant al Delegaţiei Republicii Moldova la acest forum european.
Dl Grigore POLICINSCHI la Strasbourg a fost prezent la şedinţele Grupului politic Socialist, Comitetului de Afaceri Curente şi Camerei Regiunilor din cadrul Congresului Puterilor Locale si Regionale a Consiliului Europei.
“La aceste întruniri, împreună cu colegii din RM am susținut şi am promovat ţara noastră, autonomia, democrația locală şi descentralizarea administrativă, care necesită implicare şi eforturi comune a aleșilor locali, a Guvernului, Parlamentului, partidelor politice şi societății civile, pentru îmbunătățire. O abordare deosebită şi discuţii au avut problemele privind respectarea împuternicirilor şi garanțiilor sociale, publice, ale aleșilor locali, regionali, din Latvia, Andora, Monaco, Republica San-Marino, Liechtenstein, inclusiv Moldova, privind respectarea recomandărilor Congresului din Martie 2012 pentru Moldova, în speță, implicarea excesivă a organelor de control şi de drept în activitatea aleșilor locali din Moldova, nivelul de garanții sociale şi de drept din partea statului acordate autorităţilor locale, necesitatea de a menține o comunicare permanentă constructivă dintre autorități şi CALM.
Avem şi rezultate pozitive, dar avem şi mult de lucrat înainte, pentru aprofundarea şi întărirea autonomiei locale, ca oamenii să beneficieze de servicii calitative la nivel local, fiind asigurate principiile fundamentale ale autonomiei locale. Până la urmă de noi, nu de europeni, depinde ce vrem să avem în țara noastră, cum vrem sa trăim şi ce vom avea în viitorii ani. Europenii ne sunt doar parteneri, prieteni, ei pot să vină cu recomandări, cu susținere logistică, financiară, consultanţă, motivare, cu interpretarea, tălmăcirea unor subiecte sensibile, dar ei nu pot să facă munca noastră de acasă, schimbările din legislație, să ne impună sa respectam angajamentele asumate, să fim corecţi şi disciplinați, să fim buni. După întoarcere cred ca vom avea mai multe întruniri cu factorii de decizie politici din țară, pentru a merge consecvent înainte. Mă încurajează şi am speranțe pozitive să mă gândesc astfel, datorită prezentei la Congres şi a reprezentanților Guvernului, a colegilor din toate partidele politice, care la sigur, ca şi mine doresc să găsim şi să implementăm acele instrumente şi practici de bună guvernare în interesul nostru comun, a populației din întreaga țara”, a specificat dl POLICINSCHI.
Astfel, în cadrul acestei sesiuni, pe lângă alte chestiuni, un element important pentru ţara noastră a fost dezbaterea situației democrației locale din Republica Moldova, fiind aprobat şi un raport cu recomandări pentru Republica Moldova. Potrivit raportorilor Marc Cools și Gunn Marit Helgesen, Raportul a fost alcătuit în baza concluziilor făcute în perioada vizitei de lucru pe care membrii CoE au întreprins-o la Chișinău la sfârșitul lunii decembrie, 2017.  Reprezentanții CoE și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu funcționarea democrației locale în Republica Moldova şi sunt de părere că starea acesteia s-a agravat.
Pe marginea problemelor abordate în Raport, Preşedintele raionului a avut un schimb de opinii cu dna Gudrun Mosler-Törnström, preşedintele Congresului, care şi-a exprimat interesul, regretul pentru starea democraţiei locale din Moldova, dar şi speranţa că autorităţile centrale din ţara noastră, de comun cu CALM vor reuşi să aducă legislaţia RM în corespundere cu cerinţele Cărţii Europene ce prevăd a autonomie locală şi descentralizare bine dezvoltată fără amestec excesiv a organelor de control în treburile şi activităţile APL.
Reieșind din cele enunțate, Congresul de la Strasbourg recomandă autorităților centrale ale Republicii Moldova:
1. Să revadă legislația națională în vederea întreprinderii unor măsuri privind stabilirea concretă a procedurilor de privare a împuternicirilor aleșilor locali, dar și în privința organizării referendumurilor de revocare a primarilor;
2. Să restabilească dialogul cu CALM și să inițieze un dialog constructiv cu raportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale al CoE, în primul rând, în cadrul vizitei de monitorizare a democrației locale și regionale, pe care raportorii o vor întreprinde la sfârșitul primăverii anului curent.
Congresul Autorităților Locale și Regionale al CoE a solicitat Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și Comisarului pentru drepturile omului să ia în considerare aceste recomandări pentru Republica Moldova. Totodată, în discursul lor, membrii delegației RM au subliniat că în ultima perioadă de timp s-au întreprins măsuri spre restabilirea dialogului între CALM și Guvern.
 
În afară de membrii delegației  Republicii  Moldova, pe tema situației  din Republica Moldova au vorbit și reprezentanți notorii ai altor țări: Franța, Germania, Olanda, Rusia, Austria, Marea Britanie, Italia. Toți vorbitorii au apreciat  munca  raportorilor, au venit cu comentarii și și-au exprimat speranța că autoritățile statului vor lua în considerație recomandările menționate în rezoluție.  
Este de menţionat că în cel mult 3 luni, în Republica Moldova va sosi o delegaţie a Congresului cu o Misiune de Monitorizare  a situaţiei privind respectarea prevederilor Cărţii Europene privind autonomia locală şi nivelul de executare a Recomandărilor pentru RM.
La sesiunea a 34-a a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a participat un grup format din 40 de primari din 23 de raioane ale Republicii Moldova. Reprezentanții APL din Moldova au avut posibilitatea de a participa la discutarea raportului privind situația democrației locale din Moldova și să facă cunoștință cu structura, organizarea și funcționarea Consiliului Europei și a structurii  sale - Congresul Autorităților Locale și Regionale (CALRCE). CALRCE este cea mai importantă și competentă structură europeană din domeniul democrației locale și descentralizării. Din el fac parte reprezentanţi locali şi regionali din toate 47 de țări membre, inclusiv  200.000 de autorităţi locale şi regionale din Europa.
 
Ecaterina RACOVEŢ,
şef Secţie
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului Dubăsari în vizită de lucru la Strasbourg - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta