Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului a prezidat şedinţa de lucru a Aparatului preşedintelui
Preşedintele raionului a prezidat şedinţa de lucru a Aparatului preşedintelui

Astăzi, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a prezidat şedinţa de lucru cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, Aparatul preşedintelui cu privire la sistematizarea măsurilor pe perioada săptămînei precedente şi planificarea programului de activitate pe săptămîna curentă. Astfel, în cadrul acesteia, conducătorii au menţionat acţiunile ce le-au desfăşurat pe parcursul săptămînii anterioare şi au prezentat programul de activitate pentru săptămîna curentă.

În cadrul şedinţei s-a menţionat necesitatea începerii procesului de încălzire, în special în instituţiile medicale şi învăţămînt. La acest capitol, unii conducători de instituţii au expus că reprezentanţii SRL ”Coşniţa Gaz” invocă o mulţime de motive pentru a nu permite începerea acestui proces. Reieşind din acestea, preşedintele raionului a solicitat pregătirea sesizărilor din partea conducătorilor pentru Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică în vederea implicării în soluţionarea problemelor abordate.

Tot aici, s-a informat despre desfăşurarea şedinţei Comisiei raionale sănătate publică, în cadrul căreia s-a aprobat reorganizarea Centrului medicilor de familie Dubăsari în Centrul raional de sănătate. Totodată, membrii comisiei au respins transmiterea secţiei de asigurare a populaţiei cu medicamente şi utilaj medical Societăţii pe Acţiuni "SanFarmPrim” Chişinău.

În domeniul infrastructură s-a menţionat despre darea în exploatarea a drumului Molovata-Ustia (o porţiune de 1,5 km, 2 km trotuar şi un pavilion de aşteptare). Însă, din lipsa bunei educaţii şi nepăsarea faţă de lucrul efectuat din partea localnicilor, pe unele porţiuni deja au apărut deteriorări. La acest capitol, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a cerut atenţionarea populaţiei prin anunţuri, publicitate, ş.a., inclusiv prin intermediul Centrului metodic învăţămînt despre faptul dat.

De asemenea, s-a avizat pozitiv instalarea bateriilor solare pentru încălzirea apei la grădiniţa de copii Molovata, în urma cărora autoritatea publică locală a rămas foarte mulţumită de implementarea acestui sistem. În acest context, dl Preşedinte a specificat că acest proces ar fi necesar de promovat şi în alte domenii, instituţii, ca fiind o economie enormă de surse financiare şi energetice.

Cît priveşte domeniul agricultură, s-a menţionat mersul lucrărilor de toamnă ca fiind unul favorabil. A fost practic finisată arătura de toamnă (din cele 1600 ha), iar aproximativ pe 5000 ha efectuate semănături respective. Însă cu părere de rău, nu toate terenurile vor fi pregătite. O suprafaţă de aproximativ 700 ha unde au fost plantate culturi multianuale şi alte terenuri din Doroţcaia şi Ustia nu vor fi puse în circuitul agricol.

În domeniul asistenţă socială a fost abordat mecanismul acordării ajutoarelor sociale şi problemele cu care se confruntă agenţii economici, reieşind din aceasta. În acest context, cei prezenţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de repartizarea ajutoarelor sociale populaţiei socialmente-vulnerabile, menţionînd neeficient mecanismul actual de eliberare şi acordare, deoarece, sunt persoane care primesc ajutorul dat lunar, sume considerabile comparativ cu capacitatea bugetară de achitare a salariului angajaţilor din cadrul instituţiilor. Astfel, Preşedintele raionului a solicitat pregătirea unor propuneri de modificare a legislaţiei în domeniu şi înaintarea acestora spre aprobare Guvernului.

Avînd în vedere că în cea de-a 2 duminică a lunii noiembrie se marchează Ziua naţională a tineretului, în cadrul şedinţei au fost menţionate o serie de acţiuni ce vor avea loc cu acest prilej. Astfel, tinerii specialişti din cadrul Centrului multifuncţional de tineret au prezentat un plan de măsuri, ce include: organizarea întîlnirilor în teritoriu cu studenţii actuali, mese rotunde, petrecerea campionatului raional la volei, revitalizarea consiliilor locale de tineret şi alte măsuri. În această ordine de idei, a fost expusă participarea în perioada 9-11 noiembrie, a 2 colective artistice de fete din raionul Dubăsari la Festivalul Internaţional de Stafete, Parcursuri aplicative şi dans „Fair-Play”, Vaslui, România, şi anume: colectivul de dans modern „New Era” Coşniţa şi colectivul de muzică uşoară „Suflet deschis” Doroţcaia. Tot la capitol tineret, preşedintele raionului a felicitat noii tineri specialişti, angajaţi în cadrul secţiilor şi direcţiilor, Aparatului preşedintelui din cadrul Consiliului raional şi a cerut acordarea asistenţei metodologice, inclusiv instituţională din partea conducătorilor implicaţi.   

La finele şedinţei, Preşedintele raionului a atenţionat conducătorii asupra responsabilității care le revine și a cerut asigurarea necondiționată a executării atribuțiilor de serviciu de către toți funcționarii autorităţii raionale, şi realizarea transparenţei activităţilor realizate.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului a prezidat şedinţa de lucru a Aparatului preşedintelui - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta