Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele raionului a partcipat la o întrunire de lucru în cadrul Ministerului Educaţiei
Preşedintele raionului a partcipat la o întrunire de lucru în cadrul Ministerului Educaţiei

Pe data de 06 noiembrie curent, în incinta Ministerului Educaţiei a avut loc o întrunire de lucru cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Ministerului Economiei, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru cu privire la implementarea reformei structurale în educaţie şi metodele de soluţionare a problemei. În cadrul şedinţei, CALM a fost reprezentat în persoana preşedintelui raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI- vicepreşedinte CALM, primarii localităţilor Ocniţa, Cimişlia şi Sipoteni. Şedinţa a fost prezidată de dna ministru Maia SANDU.

La ordinea de zi au fost puse pentru discuţie 2 întrebări:
1. Propunerea modificărilor  în legislaţie privind modificarea în Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iunie 1995.
2. Metodele şi mecanismele de implementare a reformei structurale în educaţie la nivel local.

D-na Ministru Maia SANDU a prezentat situaţia creată la moment privind implementarea reformei structurale în educaţie care necesită modificarea în Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, art. 62 a.(5) privind folosirea, înstrăinarea şi transmiterea edificiilor construcţiilor şi terenurilor aferente. Şi-au expus asupra întrebării date şi reprezentanţii CALM, exprimînd o îngrijorare privind termenele şi eficacitatea reformelor ce reiese din situaţia cu privire la evidenţa şi înregistrarea cadastrală a imobilelor şi terenurilor aferente, proprietatea şi administrarea acestora, capacitatea managerială a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt, problemelece pot apărea reieşind din implementarea Legii cu privire la achiziţii publice.

Preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI a menţionat necesitatea coordonării şi consultarea la nivel local şi raional prin organizarea unei activităţi normale a tuturor instituţiilor de învăţămînt după data de 01 ianuarie 2013.

Dna Maia SANDU a menţionat că este necesară susţinerea
din partea Guvernului cu surse financiare în procesul de întocmire şi înregistrare a dosarelor tehnice a construcţiilor şi terenurilor aferente la Oficiile Teritoriale Cadastrale, care la moment, sînt înregistrate în proporţie de 80 la sută, iar costurile sînt mari şi necesită timp de îndeplinire. Este necesar de primit decizii la nivel de consilii locale privind transmiterea clădirilor şi terenurilor în proprietatea Consiliilor raionale, pentru o operare mai eficientă a surselor financiare la lucrările de reparaţii curente şi capitale, dotare cu materiale şi diferite utilaje, hrana copiilor si multe alte activităţi. Ceea ce autorităţilor publice locale de nivelul I li se permite şi pe viitor fără careva restricţii.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele raionului a partcipat la o întrunire de lucru în cadrul Ministerului Educaţiei - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta