Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele Parlamentului în vizită de lucru în raionul Dubăsari
Preşedintele Parlamentului în vizită de lucru în raionul Dubăsari

Preşedintele Parlamentului, dl Igor CORMAN a efectuat joi, 12 septembrie 2013, o vizită de lucru în raionul Dubăsari. Scopul vizitei a fost unul de documentare asupra problemelor social-economice cu care se confruntă raionul Dubăsari, reieşind din faptul că teritoriul acestuia se află în zona de securitate a Republicii Moldova.

„Am dorit să vin personal pentru a mă documenta la faţa locului care sînt problemele, pentru o percepţie mai clară a situaţiei din regiunea din partea stîngă a Nistrului, să identificăm care sînt soluţiile şi posibilităţile ca locuitorii din raionul Dubăsari să aibă sentimentul că sînt auziţi, ceva se face şi viaţa va fi una mai bună” a menţionat Speakerul Parlamentului în cadrul vizitei. „Trebuie să acordăm o atenţie sporită satelor din ţară, mai ales satelor care se află în zona de securitate, o zonă complicată, şi necesită o atitudine deosebită din partea statului”.


Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI a mulţumit excelenţei sale pentru posibilitate
a şi disponibilitatea de a cunoaşte mai aproape situaţia cetăţenilor şi localităţilor din stînga Nistrului, inclusiv atît problemele cît şi succesele care au fost realizate datorită muncii întregului colectiv al Consiliului raional Dubăsari.

Conform agendei, Preşedintele Parlamentului a vizitat localităţile din platoul Coşniţa în cadrul căreia a avut întîlniri de lucru în instituţiile publice, şi anume la liceul teoretic, centrul de sănătate, grădiniţa de copii şi centrele sociale din Doroţcaia, liceul teoretic din Coşniţa şi primăriile din satele Doroţcaia şi Pîrîta.


De asemenea, conducerea legislativului a avut o întrunire de lucru cu activul raionului, primarii satelor, consilierii raionali şi locali, conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din teritoriu, instituţii, organizaţii, agenţi economici, cetăţeni, tinerii din localitate.


Preşedintele raionului a menţionat despre convingerea că această vizită va contribui la continuitatea schimbărilor pozitive realizate în ultimii 10 ani de activitate a Consiliului raional şi a unităţii administrativ-teritoriale în raionul Dubăsari.


La finele întrunirii, Preşedintele Parlamentului, dl Igor CORMAN şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine conducerea raionului şi în continuare, activităţile promovate de aceasta, menţionînd că este impresionat de rezultatele pozitive obţinute pe parcursul a 10 ani de activitate a Consiliului raional Dubăsari în comun cu locuitorii raionului. În alocaţiunea sa, dl Preşedinte al Parlamentului a menţionat: „Chiar m-a bucurat cele văzute. Se vede că este mînă de gospodar. Am văzut nişte lucruri care aş dori să le văd şi în alte localităţi din republică”.
Cu impresii frumoase a adus mulţumiri locuitorilor din raion pentru satisfacţia de primirea călduroasă a gazdei.


Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele Parlamentului în vizită de lucru în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta