Harta site-ului
Ajutor
Preşedintele Grigore Policinschi nemulţumit de procesul de comunicare al subalternilor cu populaţia
Preşedintele Grigore Policinschi nemulţumit de procesul de comunicare al subalternilor cu populaţia

În prima jumătate a zilei Preşedintele raionului a convocat o şedinţă cu participarea Aparatului preşedintelui raionului - vicepreşedinţilor raionului, secretarului Consiliului raional, şefilor de secţii, direcţii, colaboratorii Aparatului preşedintelui.
În prima parte al acestei şedinţe a fost ascultată informaţia privind pregătirea şi
publicarea materialelor pentru şedinţa Consiliului raional şi informarea consilierilor raionali cu acestea.

Astfel, Preşedintele Gr. Policinschi a cerut colaboratorilor să urgenteze procesul de publicare şi informare a consilierilor raionali, locuitorii raionului cu ordinea de zi şi proiectele de decizie ce vor fi examinate la şedinţa Consiliului raional din 8 decembrie curent. A
fost menţionată şi necesitatea de a redacta suplimentar unele materiale informative, proiecte de decizie.

Secretarul Consiliului raional (dl V. Berzan) a primit indicaţia de a convoca şedinţele Comisiilor de specialitate pentru examinarea întrebărilor din ordinea de zi nu mai tîrziu de data de 02 decembrie curent, cu consultarea prealabilă a preşedinţilor comisiilor de specialitate, domnilor consilieri raionali: dl Vasile Bătrîncea, preşedinte Comisia pentru problemele administrative, buget şi finanţe; dl Serafim Terinte, preşedinte Comisia pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului; dna Ala Morcov, preşedinte Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ şi relaţiilor transfrontaliere; dna Tatiana Roşca, preşedinte Comisia pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi mass-media; dl Alexei Sultan, preşedinte Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii.

În partea a doua a şedinţei, a fost abordată problema ce ţine de deficienţele în domeniul publicităţii activităţilor planificate şi realizate în cadrul autorităţii executive al Consiliului raional Dubăsari.În acest context, Preşedintele raionului Grigore Policinschi a expus nemulţumirea sa vizavi de gradul de implicare personală a conducătorilor şi colaboratorilor Aparatului preşedintelui, secţiilor, direcţiilor la acest proces.

Dumnealui a menţionat importanţa majoră a procesului de publicitate,
informare şi comunicare cu cetăţenii din raionul Dubăsari, ca parte componentă a programului de guvernare locală. Acesta trebuie să fie un proces permanent şi transparent, cu implicarea autorităţii executive a Consiliului raional, aleşilor locali, societăţii civile şi populaţia raionului, prin publicarea materialelor şi informaţiilor despre programele de activitate, informaţiile privind realizarea acestora în mass-media electronică, inclusiv pagina web a Consiliului raional, presa scrisă, TV .

"Populaţia trebuie să fie informată, consultată atît despre insuccesele, problemele cu care ne confruntăm Noi - populaţia, autorităţile raionale,  cît şi despre mecanismele de rezolvare a acestora, despre succesele comune obţinute de conducere în parteneriat cu populaţia raionului. Doar comunicînd cu cetăţenii ce ne-au ales şi ne-au încredinţat locurile de muncă, noi vom menţine încrederea, susţinerea Dumnealor şi o dezvoltare continuă a raionului nostru" a menţionat Preşedintele raionului Grigore Policinschi.

Ec. Racoveţ
sp. pr. în problemele relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Preşedintele Grigore Policinschi nemulţumit de procesul de comunicare al subalternilor cu populaţia - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta