Harta site-ului
Ajutor
Premizele asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion în anul 2013
Premizele asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion în anul 2013

 După un an secetos, cum a fost anul 2012, anul curent a bucurat aşteptările agricultorilor din raion prin obţinerea roadelor bogate la culturile cerealiere de I grupă. Conform datelor preventive de pe o suprafaţă de 5203 hectare semănate cu culturi de toamnă s-a obţinut o recoltă de peste 15600 tone, s-au cîte 30 q/ha., volumul obţinut de cerealiere depăşeşte nivelul obţinut  anul trecut de 4,5 ori, inclusiv:
•    Grîu – 4084 ha – 32,5 q/ha – 13273 tone, în anul 2012: – 3518 – 7,9 q/ha – 2780 t.
•    Orz  -  927 ha   - 22 q/ha    -  2039 tone                          -  860  - 6,1 q/ha     -  528 t.
•    Secară – 82 ha  - 36 q/ha    -  295 tone                           -  82    -  4,5 q/ha     -  37 t.
•    Rapiţă – 110 ha – 13 q/ha  -  145 tone
                                       Total  -  15752 tone, din care cerialiere  -  15607 tone.
                                           În anul 2012 – total ceriale – 3345 tone.
  Roada bogată de grîne obţinută în anul curent permite tuturor gospodăriilor agricole din raion să se achite cu proprietarii de terenuri din raion, conform angajamentelor contractuale asumate.    Vreau să menţionez  că în conformitate cu Legea nr. 198 din 15. 05. 2003 Cu privire la arendă în agricultură, plata de arendă pentru un hectar de teren agricol nu poate fi mai mică de 2% şi mai mare de 10 % din preţul normativ al pămîntului la perioada respectivă.
 Conform estimărilor efectuate de specialiştii direcţiei, plata minimală pentru arendă, în dependenţă de mărimea cotei şi de bonitatea solului, constituie, inclusiv pe primării :
•    Coşniţa – 1269- 1693 lei
•    Doroţcaia – 1372- 1586 lei.
•    Molovata -  1083 lei
•    Oxentea   -   666 lei.
•    Marcăuţi -   1391 lei
•    Molovata Nouă  - 696 lei
•    Holercani – 1292 lei
•    Pîrîta -  264 - 960 lei
•    Ustia  - 644 lei.
•    Cocieri – 1410 – 1499lei.
  Din lipsa de control din partea persoanelor responsabile din primării aceşti parametri prevăzuţi de legislaţie nu se respectă de unii agenţi economici, chiar şi în anii cu roada bogată de cerealiere. Această situaţie tot mai frecvent se întîlneşte în primăriile Doroţcaia, Pîrîta,Coşniţa şi Ustia. Totodată putem menţiona atitudinea responsabilă a majorităţii conducătorilor de gospodării în primăriile Molovata, Oxentia, Molovata Nouă referitor la achitarea la vreme şi conform parametrilor  prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Necătînd la condiţiile extremale ale anului 2012 o bună parte din agenţii economici şi-au onorat îndeplinirea angajamentelor contractuale. Astfel dl.Isac Ilie, conducătorul SRL”Agrodac grup”a găsit posibilitatea, repartizînd la cotaşi plata de arendă în sumă de aproape 2000 lei
(prevederile contractului – 1083 lei), dl Serafim Terinte, CP”Oxentea Service”, achitînd cîte 1550 lei ( contractul prevede – 666 lei), dl Petru Braşoveanu, SRL ”Agroterra”, achitat 1600 lei ( contractul prevede – 1083 lei), dl. Andrei Gondiu SRL”Andcom-agro”, cîte 1250 lei (prevederile contractuale 666 lei).
 Este regretabil faptul că unii agenţi economici, dispunînd de roade foarte bune de fructe în anul 2012,  n-au găsit posibilitatea de a–şi onora angajamentele contractuale faţă de cotaşi, măcar la nivelul prevăzut de legislaţie.
  Condiţiile climaterice favorabile pentru dezvoltarea culturilor de toamnă, respectarea tehnologiilor de creştere şi îndeosebi petrecerea campaniei de recoltare în termeni optimi în anul 2013 a creat premize reale pentru agenţii economici din raion să se achite pe deplin cu cotaşii, iar în unele cazuri să livreze grîu şi alte produse agricole pentru restituirea parţială a restanţelor din anul trecut.
 Într-o mare măsură securitatea alimentară, mai cu seamă asigurarea cu pîine a populaţiei din satele raionului depinde astăzi de buna voinţă şi înţelegere a conducătorilor întreprinderilor agricole. Acei peste 9560 de cotaşi din raion, care au încredinţat terenul agricol pentru prelucrare agenţilor economici din raion speră că în anul curent vor fi răsplătiţi din plin.
 În condiţiile anului curent, agricultorii au reala posibilitate de a pune o bază trainică la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion. Dupa datele preventive, pentru populaţia de la sate vor fi livrate peste 3500 tone de grîu, 2200 de porumb boabe, 1500 tone de floarea soarelui şi alte produse agricole. Agenţii economici care produc pîine au posibilitate să-şi rezerveze cantitatea necesară de grîu pentru toată perioada de panificaţie.
 Recent s-a încheiat cu succes campania de recoltare a spicoaselor şi agricultorii se pregătesc deja de recoltarea culturilor tîrzii. Urmează să fie recoltată o roada bogată de porumb de pe o suprafaţă de 2250 hectare şi floarea soarelui 3680 hectare.
Aşi dori să aduc mulţumire tuturor plugarilor din raion pentru munca lor nobilă şi să le doresc multă sănătate şi noi realizări în anul agricol 2013.


                                                                                                  Vasile Popescu,
                                                                                 şef Direcţie agricultură şi cadastru Dubasari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Premizele asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion în anul 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta