Harta site-ului
Ajutor
Pregătiri către evaluarea finală în clasa a IV-a
Pregătiri către evaluarea finală în clasa a IV-a

În   conformitate cu Legea Învăţămîntului, art.50 (3) şi în scopul evaluării nivelului de cunoştinţe şi competenţe specifice ale elevilor la sfîrşitul treptei primare de învăţămînt şi în baza Ordinului nr.1038 din 01 noiembrie 2013, în zilele de 13 şi 15 mai se vor desfăşura evaluările finale în clasele primare la limba şi literatura română şi matematică în scris. Deaceea, la 24 aprilie 2014, în incinta Consiliului Raional, s-a desfăşurat seminarul metodologic cu subiectul ,, Metodologia evaluării competenţelor specifice în învăţămîntul primar, racordate la standardele de eficienţă a învăţării.”, cu participarea învăţătorilor claselor a IV-a din toate instituţiile de învăţămînt din raion. La seminar au fost prezente 20 de cadre didactice ai claselor primare, unde într-o atmosferă prietenoasă, s-au dus dezbateri la subiectul abordat. Respectînd agenda seminarului, s-a discutat despre Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţămîntul primar, anul 2013 – 2014 (Modificarea la Regulamentul privind evaluarea...PUNCTUL 23; Respectarea regimului ortografic la rezolvarea testelor (desenele, sublinierile, corectările greşelilor de către elevi, de către verificatori; Completarea Rapoartelor privind rezultatele evaluării finale la clasa a IV-a; Organizarea şi desfăşurarea colocviului la ed. fizică.

La a doua etapă a seminarului toţi membrii au urmărit prezentarea în Power Point despre Rolul matricelor de specificaţii în elaborarea testelor şi a baremelor de corectare. Modele de teste, matrice şi bareme, cu scopul de a-i familiariza cu modele de teste care vor fi propuse la evaluarea finală 2014.

La finele seminarului, dna Natalia Pisari, psiholog SAP, a venit cu un suport informaţional privind Organizarea şi desfăşurarea evaluării finale din învăţămîntul primar pentru copiii cu CES. Elaborarea corectă a testelor conform PEI-lor. Dînsa cu tact a răspuns la toate întrebările puse de participanţi  şi a acordat sfaturi utile pentru elaborarea testelor.

Obiectivele seminarului au fost realizate şi cadrele didactice au obţinut eficient suport didactic informaţional şi material.

Aduc sincere mulţumiri psihologului SAP, doamnei Natalia Pisari, pentru informaţiile oferite în desfăşurarea acestei întruniri şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv în această activitate.

Rusu Lilia, specialist în învăţămîntul

preşcolar şi primar, DÎTS Dubăsari.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Pregătiri către evaluarea finală în clasa a IV-a - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta