Harta site-ului
Ajutor
Pregătirea pentru sezonul toamnă- iarnă
Pregătirea pentru sezonul toamnă- iarnă

Pe data de 6 octombrie, orele 9.00, la fiala   „Dubăsari - Coşniţa – Gaz”, a SRL. „ Ialoveni gaz” a avut loc testarea operatorilor pentru  începerea sezonului rece. În baza dispoziţiei preşedintelui raionului Dubăsari, dl. Grigore Policinschi,  nr.113-n din 5 octombrie 2011 „ Cu privire la istituirea Comisiei pentru atestarea persoanelor care deservesc centralele termice, care lucrează pe gaze naturale ” , s-a instituit  Comisia pentru atestarea operatorilor responsabili pentru exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze, în următoarea componenţă:

      Preşedintele comisiei: Iurie Cazac, şef Secţia administraţie şi servicii publice;
      Secretarul comisiei: Isacov Iurie, specialist principal în construcţii, Secţia construcţii, gospodăriei comunală şi dezvoltarea teritoriului;
       Membrii: Reprezentantul Inspectorului principal de Stat Supraveghere Tehnică Gaz;
                  Anatolie Malai, directorul filialei „ Dubăsari-Coşniţa-Gaz”;
                  Todica Vasile, inginer superior
                  Alexandru Policinschi, maistru sector Dubăsari S.A. „Red-Nord”
S-a decis:
1.    Comisia va pregăti setul de materiale ilustrative informaţionale de instruire şi evaluare pentru operatori şi responsabili.
2.    Primarii, conducătorii de instituţii vor informa persoanele responsabile, operatorii despre activitatea comisiei.
3.    Comisia instituită va atesta persoanele responsabile pentru exploatarea  inofensivă a centralelor termice a obiectelor de menire socială, despre rezultate, informînd respectiv Preşedintele raionului. Oaspete de onoare a fost
Inspectorul Principal de Stat a Organelor Abilitate în Domeniul Securităţii Industriale, Ruslan Demişcan.
Au fost atestaţi 45 de operatori de la 10 primării. S-au remarcat prin cunoştinţe înalte în domeniul deservirii şi securităţii în procesul de lucru cu gaze naturale, operatorii din satul Doroţcaia, Pîrîta şi Coşniţa. Domnul Bacioi Anatol operator în satul Doroţcaia a accentuat că această testare este bine venită, deoarece poate să-şi  verifice cunoştinţele teoretice, pentru a nu comite greşeli în lucrul practic. Preşedintele Comisiei, dl.Iurie Cazac a adus la cunoştinţă în raportul privind desfăşurarea şedinţei de lucru, cu privire la regulile de securitate şi exploatare inofensivă a cazanelor, precum că atestarea s-a desfăşurat conform normelor legale, încălcări nu s-au depistat. Astfel, operatorii din raionul Dubăsari sunt pregătiţi la maxim de sezonul toamnă-iarnă.

                                                                                                    Natalia Ivanov, corespondent

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Pregătirea pentru sezonul toamnă- iarnă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta