Harta site-ului
Ajutor
POTENȚIALUL TURISMULUI ETNOCULTURAL, PROBLEME ȘI PERSPECTIVE ÎN RAIONUL DUBĂSARI
POTENȚIALUL TURISMULUI ETNOCULTURAL, PROBLEME ȘI PERSPECTIVE ÎN RAIONUL DUBĂSARI

Raionul Dubăsari  dispune de un variat potenţial cultural care, prin valoarea sa, prezintă interes pentru activitatea turistică şi poate atrage, fluxuri turistice.
Potenţialul cultural-turistic al raionului Dubăsari, pe lîngă vestigiile şi monumentele sale, în număr aproximativ de 80, se suplimentează cu instituţiile de cultură şi artă, cu colectivele de creaţie etnografică, folclorică și  cu arhitectura populară.
Folclorul muzical are o valoare deosebită, fiind prezentat de 27 de ansambluri etno-folclorice cu titlul model, dintre care de mature 11 şi 16 de  copii, precum și 3 orchestre de muzică populară. Colectivele de creaţie se întrunesc la diferite festivaluri raionale (”Aho, aho răsună Nistrul„; ”Gh. Murgu„) și naționale (Festivalurile-Concurs ”LA VARTA HORELOR„ , ”Jocurile delfice„ etc). Toate acestea, în ansamblu, pot fi valorificate cu succes în turism.
Patrimoniul construit al raionului Dubăsari cuprinde o gamă vastă de obiective, începînd cu aşezări din epoca antică (Ustia, Coșnița și Holercani), monumente arheologice (Tumuli care pot fi întîlniți în mai multe localități din raion cum ar fi Doroțcaia, Pîrîta, Vasilivca, Molovata, Oxentea, Marcăuți, și Ustia), monumente istorice (amplasate în fiecare localitate), arhitecturale și cultural. Unele obiective s-au păstrat sub formă de ruine (Biserica Sf. Alexei s. Pohrebea, Ambrazura com. Coșnița), cu un divers grad de conservare, altele sînt case de locuit (Casa-muzeu a cineastului, regizor Vlad Ioviță), muzee etc.
Pînă în prezent pe teritoriul raionului Dubăsari au fost identificate peste 80 monumente de istorie şi cultură din diverse epoci istorice. Dintre acestea în Registrul monumentelor oficial ocrotite de stat sînt înscrise doar 46 de obiective, celelalte fiind monumente de importanţă regională şi locală.
În raion există 2 muzee (Molovata Nouă și Doroțcaia), care dispun de colecţii etnografice, de artă, istorice, naturale și comemorative. În muzeele locale se păstrează circa 10000 de piese ce ţin de patrimoniul local.
Majoritatea personalului din muzee are o calificare înaltă, dar puţini dintre angajaţii de aici dispun de o instruire specială în domeniul managementului vizitatorilor şi al marketingului muzeal.
Muzeele necesită investiţii solide pentru activităţi de renovare și finisare a construcțiilor, a edificiilor în care sînt amplasate, de conservare a exponatelor şi organizare. Există probleme ce ţin şi de interpretarea obiectelor expuse.

Probleme 
Imperfecţiunea sistemului de ocrotire a patrimoniului cultural; ca rezultat, multe obiective (monumente de arhitectură, monumente istorice, obiecte de artă, case de cultură) se află într-o stare de degradare şi nu pot fi incluse în circuitul turistic.
Lipsa panourilor informaţionale în apropierea acestor obiective.
Lipsa sistemului de publicitate a monumentelor.
Lipsa accesului amenajat pentru vizitatori spre cele mai importante monumente şi situri culturale.
Lipsa capacităţilor de primire pentru vizitatori în zonele cu o deosebită atracţie culturală.
Lipsa spaţiilor amenajate adecvat pentru organizarea activităţii meşterilor populari.
Lipsa sistemului de magazine destinate comercializării obiectelor de artizanat.
Lipsa modalităţii de stimulare economică a tinerilor pentru antrenarea lor în domeniul artizanatului.
Lipsa oportunităţilor de formare iniţială profesională în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.
Lipsesc, de regulă, panouri/scheme informaţionale. 
Prezentarea exponatelor are un caracter demodat, ceea ce dezavantajează interacţiunea cu potenţialii vizitatori.
Lipsesc cataloage ale exponatelor.
Muzeele nu dispun de magazine de comercializare a suvenirelor.
Lipsesc sau sînt într-o stare neadecvată grupurile sanitare, magazinele de suvenire, servicii de restauraţie.

Perspective 
Perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor de protecţie şi restaurare a obiectivelor patrimoniului cultural.
Instalarea panourilor informaţionale în apropierea celor mai importante obiective culturale.
Elaborarea unui sistem de publicitate a monumentelor.
Amenajarea căilor de acces spre diferite obiective culturale.
Construcţia şi amenajarea capacităţilor de cazare a vizitatorilor în zonele cu un deosebit potenţial cultural.
Facilitarea creării şi funcţionării atelierelor specializate pentru artizanat şi meşteşuguri populare, şi includerea acestora în circuitul turistic.
Facilitarea vînzării obiectelor de artizanat prin diferite reţele de magazine.
Organizarea instruirii şi a formării profesionale a specialiştilor în acest domeniu prin intermediul şcolilor polivalente.
Promovarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale în incinta muzeelor.
A acorda o atenţie deosebită managementului, instruirii personalului şi marketingului privind muzeele ce prezintă un interes major pentru turism.
A elabora şi a implementa proiecte-pilot cu privire la prezentarea colecţiilor muzeelor şi instruirea personalului.
A introduce taxe diferenţiate de vizitare a muzeelor de către localnici şi vizitatorii străini.
A asigura editarea în limba de stat și limbi străine a unor materiale autoghidaj: pliante, casete audio etc., accesibile pentru a fi închiriate sau cumpărate în incinta muzeului.
A asigura colaborarea între muzeele şi meşterii populari, în scopul promovării şi vînzării obiectelor de artizanat.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

POTENȚIALUL TURISMULUI ETNOCULTURAL, PROBLEME ȘI PERSPECTIVE ÎN RAIONUL DUBĂSARI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta