Harta site-ului
Ajutor
Posibilităţile Grantului Japonez Tranşele I-IV
Posibilităţile Grantului Japonez Tranşele I-IV

Ministerul Economiei al Republicii Moldova anunta lansarea Programului de sustinere si dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind ajustarile economice structurale, finantat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez Transele I-IV

Ministerul Economiei al Republicii Moldova, cu suportul Guvernului Japoniei implementeaza pe teritoriul Republicii Moldova Programul de sustinere si dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pentru promovarea eforturilor privind ajustarile economice structurale (in continuare – Program).

Programul este destinat facilitarii procurarii de catre subiectii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere (in continuare - Echipament).

Echipamentul procurat in cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor in regim de leasing pe o perioada de un an (fara gaj). Dobanda de leasing este la cota zero. In cadrul Programului va fi achizitionat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtona.

La achizitia si importul Echipamentului va fi aplicata cota zero la plata taxei pe valoarea adaugata, si vor fi scutite de plata taxei vamale si a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.

Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmeaza sa vizeze procurari in valoare minima de 500.000 lei, iar valoarea maxima, respectiv, 1.000.000 lei.

Conditiile Programului:

(I) Criteriile generale de selectare:

    Prioritatea va fi acordata subiectilor sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, produsele (serviciile) carora vor contribui la sporirea exporturilor si/sau la substituirea importurilor;

    Prioritatea va fi acordata intreprinderilor pentru dezvoltarea activitatii de producere in raioanele Republicii Moldova, inclusiv sectorul rural;

(II) Criteriile de eligibilitate:

Sunt eligibili subiectii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, care corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006 „Privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii”, cu respectarea conditiilor indicate mai jos:

  •     numarul mediu scriptic anual de salariati sa fie de cel mult 49 de persoane;
  •     suma anuala a veniturilor din vanzari sa fie de cel mult 25 milioane de lei si valoarea totala anuala de bilant a activelor sa nu depaseasca 25 milioane de lei.
  •     desfasoara activitate de antreprenoriat;
  •     sa fie inregistrat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cel tarziu cu 6 luni inainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program;
  •     forma de proprietate integral privata;
  •     nu au restante la platile scadente fata de institutii financiare bancare si/sau nebancare sau datorii la impozite si taxe;
  •     nu se afla in stare de insolvabilitate, procedura de faliment, reorganizare sau in orice alte proceduri judiciare;
  •     afacerea solicitantului sa nu fie amplasata in municipiile Chisinau si Balti.

Criterii de eligibilitate pentru Echipamentul procurat in cadrul Programului:

  •     nu se accepta pentru procurare unitati tehnice si echipament agricol (combine, tractoare, semanatori, etc.);
  •     nu se accepta pentru procurare unitati de transport (inclusiv cele specializate).

Intreprinderile eligibile pot sa beneficieze de mijloacele financiare ale Grantului doar o singura data.

(III)Beneficiarii achita valoarea Echipamentului dupa cum urmeaza: Pretul total al Echipamentului se va achita in mai multe transe, avansul constituind 25% din pretul acestuia. In cazul in care Beneficiarii, conform contractului de leasing, vor achita in termenii stabiliti 60% din pretul Echipamentului, 40% din pretul acestuia va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii Moldova.

(IV) Toate achizitiile din cadrul Programului vor fi efectuate de catre Crown Agents (Marea Britanie), agent autorizat pentru procurari, care activeaza pentru si in numele Guvernului Republicii Moldova.

(V) Perioada de prezentare a setului de documente necesare pentru participare la program este 9 aprilie 2012 – 30 aprilie 2012.

(VI) Setul de documente va fi depus de conducatorul sau reprezentantul imputernicit al intreprinderii la adresa indicata mai jos.
Unitatea de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei MD-2004, Chisinau, Republica Moldova, bd. Stefan cel Mare si Sfant 180, biroul 812a, tel: 296718, fax:296719.

Informatii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare si criteriile de eligibilitate ale solicitantilor, precum si lista Echipamentului eligibil pentru a fi procurat in cadrul Programului, le puteti obtine la urmatoarea adresa: www.jnpga.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posibilităţile Grantului Japonez Tranşele I-IV - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta