Harta site-ului
Ajutor
Posibilităţile de susţinere financiară a sectorului agricol
Posibilităţile de susţinere financiară a sectorului agricol

Ultimii aproximativ 20 ani, de cînd louitorii de la sate au fost împroprietăriţi cu teren, agricultura noastră a fost lăsată să plutească în largul apelor de sinestătător, fără o susţinere a statului. Din acest motiv ramura principală a raionului cît şi a ţării noastre se află în naufragiu, fiind sub pericolul scufundării din pricina mai multor factori care influienţează negativ. Aceştia ar fi – lipsa finanţării, preţurile foarte mari la carburanţi, îndeosebi creşterea acestora în sezonul lucrărilor agricole principale, preţurile scăzute la producţia agricolă primară şi altele. Reieşind din cele de mai sus concluzionăm că dezvoltarea agriculturii fără o finanţare adăugătoare nu este posibilă. Ultimii ani în Republica Moldova se atestă o intensificare a susţinerii financiare a dezvoltării ramurii date, atît din surse bugetare cît şi din surse extrabugetare, în special din contul proiectelor înfiinţate şi finanţate de diferite structuri internaţionale, guverne ale diferitor ţări ş. a.
            În informaţia dată ne vom strădui să informăm despre principalele surse de finanţare a agriculturii, atît subvenţii şi granturi, cît şi scheme de creditare şi leasing preferenţial.

 • Surse bugetare şi mixte:
 1. SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂŢILOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN BUGETUL DE STAT;
 2. PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – PENTRU ÎMM;
 3. PROGRAMUL DE STAT DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA TÎRGURI ȘI EXPOZIȚII;
 4. CONCURSUL PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC;
 5. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE - PARE 1+1;
 6. FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR;
 7. CREDITE PENTRU SCOPURI INVESTIŢIONALE (DLC - REFLOW);
 8. PROIECTUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI HORTICOL”LIVADA MOLDOVEI”;
 9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A TINERILOR (PNAET);
 10. PROIECTUL CREŞTERII PRODUCŢIEI ALIMENTARE 2KR.
 
 • Surse ale donatorilor străini:
 1. PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ COMPONENTA PENTRU TINERII ANTREPRENORI (IFAD VI);
 2. PROGRAMUL DEZVOLTĂRII SISTEMELOR DE IRIGARE LA SCARĂ MICĂ;
 3. PROIECTUL ENERGIE ŞI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA (PCCF/PEBM-PNUD);
 4. PROIECTUL SECURITĂŢII ALIMENTARE PENTRU FERMIERII NEPRIVILEGIAŢI;
 5. PROIECTUL AMEILIORAREA COMPETITIVITĂŢII: PAC-2 (componenta de granturi de cofinantare);
 6. PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P): "Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al terenurilor (MDT)”;
 7. PROGRAMUL DE COMERCIALIZARE A CAZANELOR PE BIOMASĂ;
 8. DEZVOLTAREA AFACERILOR INOVATOARE PENTRU O CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ LA NIVEL LOCAL;
 9. PROGRAMUL HORIZON-2020 AL UNIUNII EUROPENE;
 10. PROGRAMUL COSME AL UNIUNII EUROPENE;
 11. ECHIPA DE SUSȚINERE A MICULUI BUSINESS MOLDOVA;
 12. PROGRAMUL DE PARTENERIATE DE AFACERI PUBLIC-PRIVATE;
 13. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL "Filiera Vinului";
 14. PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA SECTORUL HORTICOL;
 15. PROIECTUL AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ ÎN MOLDOVA (APM);
 16. PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ.
Informaţie detaliată despre aceste surse de finanţare, beneficiarii eligibili şi condiţiile de accesare le puteţi afla din documentul ataşat acestui articol.
Valeriu POPUŞOI,
Direcţia gricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Posibilităţile de susţinere financiară a sectorului agricol - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta