Harta site-ului
Ajutor
Planul desfăşurării acţiunilor consacrate aniversării a 26-a de la retragerea trupelor militare din Afganistan
Planul desfăşurării acţiunilor consacrate aniversării a 26-a de la retragerea trupelor militare din Afganistan

    În conformitate cu art. 43 al Legii privind adminisrtaţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.4-d din 31.01.2015 ,,Cu privire la Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan”, Programul de activitate al Consiliului raional Dubasări pentru anul 2015, a fost aprobat prin decizia nr. 06-01 din 15.12.2014, demersul Asociaţiei obşteşti a veteranilor războiului din Afganistan din raionul Dubăsari, nr. 1 din 22.01.2015 ,,Cu privire la susţinerea şi organizarea măsurilor comemorative”, în scopul promovării valorilor educativ - civice şi patriotice ale cetăţenilor din raion, întru buna organizare şi desfăşurare eficientă a manifestatiei dedicate aniversării a 26-a de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan:
1.    Se va organiza manifestaţia consacrată marcării a 26 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan, în ziua de 16 februarie 2015, ora 9:30, piaţa ,,Păcii”, com. Coşniţa.
2. S-a instituit comitetul organizatoric al manifestaţiei nominalizate:  Preşedintele: dl Gr. Policinschi, preşedintele raionului; secretarul: dl Ctitor Ştefan, sp. în protecţia patrimoniului, muzee şi turism; membrii: dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului;  dl V. Berzan, secretarul Consiliului raional; dl Iu. Cazac, şef Secţie administraţie şi servicii publice; dna V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism; dna E. Moiseev, şef Sectie administrativ financiară; dna R. Spinovschi, şef Direcţia finanţe; dl V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială; dl L. Braduceanu, şef Direcţie învaţămînt, tineret şi sport; dna E. Racovet, şef Secţie informare, transparenţă şi relaţii cu publicul; dna A. Pancov , şef Serviciu promovarea politicilor pentru tineret; dl I. Pricop, şef Inspectoratul de poliţie Dubăsari; dl V. Sima, șef IMSP CS Dubăsari; dl V. Rîbin, şef Serviciu transport; dna E. Moţpan, preşedintele Asociaţiei raionale a veteranilor muncii şi de război; dl Iu. Cibuc, preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din Afganistan; dl A. Guriţenco, director Casa raională de Cultură.
3. A fost aprobat planul raional de acţiuni dedicat aniversarii a 26-a de la retragerea contingentului  limitat al trupelor armate din Afganistan, pentru luna februarie: 
•    Lucrări de salubrizare la monumentele ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, Secţia administraţie şi servicii publice;
•    Organizarea şi desfăşurarea în localităţile raionului acţiuni consacrate marcării a 26 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan, de către APL de nivelul I,   conducătorii instituţiilor publice, SASP, DÎTS, DAS, DCT, SPPT;
•    Organizarea meselor de pomenire cu participarea veteranilor, familiilor, parinţilor celor căzuţi în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I,  Agenţii economici, Secţia administraţie şi servicii publice;
•    Asigurarea deplasării tur-retur a veteranilor razboiului din Afganistan pentru participarea la activităţile dedicate aniversării a 26 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan, de către APL de nivelul I, Secţia administraţie şi servicii publice, Secţia administrativ-militară.
•    Organizarea marşului de comemorare în piaţa ,,Păcii”, com. Coşniţa, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, Secţia administrație şi servicii publice.
•    Organizarea şi desfăşurarea mitingurilor de comemorare a ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan, cu depunere de flori, de către APL de nivelul I, conducatorii instituţilor publice, Secţia administrație şi servicii publice;
•    Întîlnirea cu veteranii participanţi  în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, Secţia administrație şi servicii publice, Iu. Cibuc preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din Afganistan;
•    Acordarea ajutoarelor materiale unice invalizilor şi familiilor celor căzuţi în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I,  agenţii economici, Direcția asistenţă socială și protecția familiei,  Iu. Cibuc preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din Afganistan;
•    Organizarea orelor educativ-patriotice în instituţiile de învăţămînt dedicate aniversării a 26 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare din Afganistan, de către Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, Secţia administrație şi servicii publice, directorii instituțiilor de învățămînt, Secţia administrativ-militară;
•    Derularea filmelor cu tematica: Războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, muzeele din raion;
•    Asigurarea ordinii publice la toate acţiunile raionale şi locale, desfăşurate  în cadrul  desfăşurării acestor acţiuni, de către Inspectoratul de poliţie Dubăsari;
•    Asigurarea  asistenţei  medicale la necesitate în timpul acţiunilor, de către IMSP CS Dubăsari.
Pe data de 16 februarie 2015, la ora 11:00 va avea loc întîlnirea membrilor Asociației veteranilor războiului din Afganistan cu Președintele raionului Dubăsari, organizată de către Secţia administrație şi servicii publice, Iu. Cibuc preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din Afganistan.
Pentru parcursul anului a fost aprobat:
•    Implicarea tinerilor în activitățile de voluntariat în scopul îngrijirii monumentelor şi mormintelor celor căzuţi în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, SPPT, Asociaţiile obşteşti;
•    Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive pe diverse genuri de sport în memoria ostaşilor cazuţi în războiul din Afganistan, de către APL de nivelul I, Conducătorii instituţiilor publice, SPPT,  Asociaţia veteranilor de război din Afganistan;
•    Organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor reprezentanţilor APL cu părinţii şi familiile celor căzuţi în războiul din Afganistan., de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, Secţia administrație şi servicii publice, Iu. Cibuc preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din Afganistan.
În perioada de referinţă:
•    Reflectarea amplă în mass-media a activităţilor realizate, de către APL de nivelul I, conducătorii instituţiilor publice, Secția informare, transparenţă şi relaţii cu publicul.
4. Direcţia cultură şi turism (dna V. Semionov) va asigura deservirea tehnică, sonorizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice la nivelul cuvenit.
5. Secţia administrație şi servicii publice (dl I. Cazac) de comun acord cu autorităţile APL de nivelul I, va monitoriza organizarea şi desfăşurarea acţiunilor locale.
6. Secţia administrativ-financiară (dna E. Moiseev) de comun cu Direcţia cultură şi turism (dna V. Semionov), Direcţia asistenţă socială și protecția familiei (dl V. Vancea):
6.1. Vor identifica şi vor propune sursele necesare pentru organizarea acţiunii  nominalizate.
6.2. Vor perfecta actele corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru realizarea eficientă a  acţiunilor preconizate în program.
7. Secţia informare, transparenţă  şi relaţii cu publicul (dna E. Racoveţ) şi  instituţiile implicate vor asigura publicitate a acţiunilor organizate.
8. Responsabili de executarea prezentei dispoziţii se desemnează dna M. Jimbei, vicepreşedintele raionului şi dl V. Berzan, secretarul Consiliului raional.

Serviciul informare şi transparenţă

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Planul desfăşurării acţiunilor consacrate aniversării a 26-a de la retragerea trupelor militare din Afganistan - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta