Harta site-ului
Ajutor
Perioada de probă finalizată cu succes
Perioada de probă finalizată cu succes

Conform prevederilor din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, la data de 09.01.2019, ora 10:00, în incinta sălii mari, etajul 2, din cadrul Consiliului raional, a fost confirmat în funcţie publică funcţionarul public debutant, dna Aliona Sirotilo, specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale și drumuri, Direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului, în urma confirmării în funcţia publică, s-a conferit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”.
Dna Aliona Sirotilo a depus Jurământul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa Preşedintelui raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi şi colegilor, cu următorul conţinut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”
În perioada de probă, funcţionarul public debutant a făcut cunoştinţă cu specificul şi exigenţele funcției publice ocupate, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare în domeniul de activitate.
Domnul Grigore Policinschi, preşedintele raionului a felicitat funcţionarul public şi noul membru al Consiliului raional Dubăsari dorindu-i succese și mari realizări în activitatea profesională și îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate.
Ana DAVID,
specialist principal în probleme resurse umane

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Perioada de probă finalizată cu succes - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta