Harta site-ului
Ajutor
Perfecţionarea continuă a specialiştilor/colaboratorilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului
Perfecţionarea continuă a specialiştilor/colaboratorilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului


În scopul perfecţionării continuie a funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Dubăsari, am fost delegată pentru participare la cursul de dezvoltare profesională cu tematica Managementul şi elaborarea programelor/ proiectelor în perioada 10-14 octombrie anul curent, care s-a desfăşurat la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.
Scopul cursurilor a constat în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de bază  necesare funcţionarilor publici pentru a planifica şi gestiona eficient programele şi proiectele de asistenţă externă, implementate la nivelul administraţiei publice locale.
Obiectivele propuse pentru dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici au ţinut de: înţelegerea principiilor de bază şi terminologia specifică managementului ciclului de proiect; utilizarea în practică a mai multor metode şi instrumente practice în planificarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor, şi raportarea privind rezultatele obţinute; posedarea abilităţilor necesare pentru alcătuirea propunerilor de proiect; cunoaşterea specificului cadrului instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe în Republica Moldova.
La realizarea cursului de dezvoltare profesională au fost antrenaţi atât colaboratorii Cancelariei de Stat - dl Tudor Mancaş, magistru în ştiinţe politice, consultant principal, Direcţia politici, planificare strategic şi asistenţă externă, Cancelaria de Stat, cît şi cadrele didactice ale Academiei - dna Tatiana Şaptefraţi, doctor, conferenţiar universitar, director al Departamentului organizarea instruirii, AAP;  dna Veronica Butnaru, magistru în drept, lector superior, Catedra economie şi management public, AAP.
Managementul Ciclului de Proiect conduce participanţii prin toate etapele ciclului de proiect de la stabilirea scopurilor, obiectivelor şi ţintelor pînă la planificarea activităţilor, gestionarea implementării şi monitorizare şi evaluare.
Primul şi cel mai important lucru care trebuie înţeles despre conceptul MCP este că acesta nu reprezintă în şir de etape independente, consecvente şi cronologice. Dimpotrivă, etapele sunt interdependente şi deseori simultane. Cu toate acestea, ele sunt reprezentate, cu scop de prezentare şi instruire, în cea mai logică consecutivitate posibil (cu referiri regulate la continua interdependenţă dintre şi în etape în cursul elaborării şi implementării proiectului.
Programarea
Programarea are loc la nivelurile mai înalte de planificare naţională şi sectorială. Aceasta este parte componentă a ciclului de politici şi reflectă problemele şi oportunităţile de dezvoltare existente în ţară şi/sau sector pentru guvern şi donatori. La această etapă programele şi proiectele sunt schiţate într-un mod vag şi larg. Rezultatul etapei de programare sunt documentele de planificare naţionale şi la iniţiativa donatorilor care ghidează acţiunile guvernului pe termen mediu şi lung.
Identificarea
Identificarea este faza care uneşte strategiile de nivel naţional şi sectorial cu ideile specifice pentru proiecte. Aceasta fuzionează cu etapa de formulare atunci cînd analiza devine mai adîncă. Cu toate acestea, cînd cei ce planifică proiectul se referă la etapa de identificare, acest lucru deseori înseamnă punctul la care:
  • Se specifică o problemă, cauzele de bază ale căreia sunt analizate
  • Se propun idei de proiect
  • Se efectuează studii de pre-fezabilitate care identifică părţile interesate şi opţiunile largi de implementare pentru a asigura că nu vor exista piedici dăunătoare care să anuleze proiectul propus
Rezultatul etapei de identificare este decizia de a continua şi genera un studiu mai adîncit cu referire la ideea de proiect propusă sau o decizie de a realoca timpul pentru alte încercări.
Formularea
Formularea este o fază mai adîncă a părţii de planificare din cadrul ciclului de proiect. În cursul formulării, proiectele sunt elaborate cu exactitate în conformitate cu obiectivele strategice de planificare. Schiţa proiectului include o analiză amănunţită a opţiunilor propuse care urmează să genereze recomandarea finală, logica de intervenţie, studiile de fezabilitate, un plan de management şi evaluare a proiectului, o analiză a resurselor solicitate şi orarul activităţilor.
Rezultatul/rezultatul final al etapei de formulare este aprobarea termenilor de referinţă ale proiectului de către instituţia responsabilă. Înainte de a deveni membri, ToR pentru proiectele finanţate de UE trebuiau să fie aprobate de donator.
Finanţarea
Finanţarea nu este considerată o etapă cheie a ciclului de proiect din perspectiva funcţionarilor publici. Aceasta e mai apropiată de un acord decît de o etapă, deoarece pur şi simplu reprezintă oficializarea unui acord de finanţare între Guvern şi donator.
Partea relevantă din guvern îndeplineşte şi pregăteşte o propunere de finanţare, care apoi este transmisă spre aprobare donatorului sau părţii finanţatoare. Rezultatul este un acord de finanţare.
Implementare
În cursul implementării, planul care a fost pregătit în cadrul etapei de formulare este implementat şi resursele se utilizează pentru a realiza obiectivele stabilite prin implementarea activităţilor trasate.
Etapa de implementare mai include şi activităţi ce ţin de monitorizare şi evaluare şi deseori activităţile sunt re-definite în baza informaţiilor noi şi circumstanţelor schimbate. Acest lucru indică şi interdependenţa şi natura ne-consecventă a ciclului de proiect.Etapa are drept urmare realizarea sau apropierea de rezultatele, scopul şi obiectivul general ale proiectului.
Evaluarea
Evaluarea se referă la analiza sistematică şi obiectivă a fezabilităţii şi relevanţei proiectului (la etapa de planificare) şi a rezultatelor din timpul şi după implementare. Evaluarea ajută la îmbunătăţirea calităţii implementării prin schiţe mai bune de proiecte care se bazează pe dovada eficacităţii relative a diverselor soluţii pentru o anumită problemă.
Aici am avut posibilitatea de a face schimb de experienţă cu colegi din diferite raioane ale Moldovei cum ar fi: Ialoveni, Ocniţa, Şoldăneşti, Criuleni, Hinceşti, Nisporeni, Ungheni, Orhei, Sîngerei, Drochia şi Soroca. Cursul de instruire a fost foarte bine recepţionat de către reprezentanții administrației publice locale, demonstrând o abordare inovatoare, diferită de alte programe de training. Acesta oferă funcţionarilor cadrul şi instrumentele practice pentru operaționalizarea propriilor idei şi creativităţii.

Alexandra Vatav,
specialist principal Secţia administraţie şi servicii publice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Perfecţionarea continuă a specialiştilor/colaboratorilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta