Harta site-ului
Ajutor
Perfecţionarea continuă a funcţionarului public debutant
Perfecţionarea continuă a funcţionarului public debutant

       În perioada 12-23 martie 2012 am participat la cursul de dezvoltare profesională „Adaptarea şi Integrarea în funcţia publică”, (80 ore).
       Scopul cursului a fost dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanţi necesare pentru îndeplinirea funcţiei publice.
        Obiective:
•    Familiarizarea funcţionarilor publici cu :
-    prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea funcţionarului public
-    teoria şi practica organizării şi funcţionării administraţiei publice.
•    Dezvoltarea abilităţilor de:
-    procesare a informaţiei
-    elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii, scrisorilor etc.
-    comunicare şi prezentare
-    utilizare a tehnologiilor informaţionale: programele Word; Excel; Internet
•    Modelarea atitudinilor pentru:
-    soluţionarea petiţiilor în administraţia publică locală
-    implementarea principiilor şi normelor de conduită
           La sfîrşitul cursului de instruire am susţinut evaluarea, unde respectiv am obţinut calificativul „foarte bine”, Consiliul raional Dubăsari de asemenea a fost menţionat cu calificativul „foarte bine” de către dna Aurelia Ţepordei, director al Departamentului dezvoltare profesională, AAP pentru activitatea ce o desfăşoară, în fruntea căruia se află dl Gr.POLICINSCHI.
          Aş vrea să menţionez că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea Consiliului raional Dubăsari se află printre primele locuri, dintre cele 32 de raioane ale Republicii Moldova.
            Îi mulţumesc foarte mult dlui preşedinte, pentru delegarea mea la cursuri de dezvoltare profesională.
Specialist superior relaţii cu publicul,
Ana Berzan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Perfecţionarea continuă a funcţionarului public debutant - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta