Harta site-ului
Ajutor
Pentru o comunicare mai eficientă între conducerea raională şi locuitorii satului Vasilievca
Pentru o comunicare mai eficientă între conducerea raională şi locuitorii satului Vasilievca

Tehnică iluminiscentă şi de sunet pentru amenajarea sălii de discotecă, echipament sportiv, amenajarea unui parc de joacă pentru copii, acestea şi alte necesităţi au solicitat conducerii raionale, tinerii din satul Vasilievca şi părinţii acestora în cadrul întîlnirii cu preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI, sîmbătă 15 martie curent. Întîlnirea respectivă a fost organizată ca rezultat al vizitei dlui preşedinte în satul Vasilievca din 7 martie, cînd a fost înmînat un set de costume naţionale moldoveneşti colectivului artistic de copii din această localitate, în cadrul căreia şi a fost solicitat această nouă întîlnire.
În cadrul discuţiilor locuitorii nu au ezitat să abordeze şi diverse probleme de ordin social, educativ, medical, infrastructură cu care se confruntă zi de zi. Una din problemele stringente cu care s-au plîns aceştia a fost şi activitatea magazinului din localitate, care de ceva timp nu activează, oamenii fiind nevoiţi să plece după produse alimentare în localităţile vecine. Este de menţionat faptul că satul Vasilievca (comuna Cocieri) se află la o distanţă de peste 28 km de Cocieri, cu un număr de aproximativ 135 de locuitori.
În urma discuţiilor, preşedintele raionului de comun cu primarul comunei Cocieri, dl Ion MIŢCUL, prezent la întîlnire, au răspuns la majoritatea întrebărilor, subliniind în acelaşi rînd că v-a informa autorităţile responsabile din teritoriu cît şi cele centrale, conducerea instituţiilor de învăţămînt superior în vederea soluţionării problemelor abordate. Tinerilor din localitate, dl preşedinte le-a sugerat ideea implicării mai active în rezolvarea problemelor satului, inclusiv prin crearea unei asociaţii obşteşti locale cu scopul aplicării şi obţinerii unor surse financiare din partea donatorilor externi, asigurîndu-i de susţinere atît metodică cît şi financiară din partea Consiliului raional.
De asemenea, a fost abordată problema creării locurilor de muncă, organizarea de servicii necesare locuitorilor, care fără implicarea şi dorinţa tinerilor nu ar fi posibil de rezolvat. Dl Grigore POLICINSCHI a îndemnat tinerii cît şi părinţii să se reîntoarcă în satul natal după  obţinerea specialităţilor sau absolvirea instituţiilor superioare de învăţămînt.
La finalul întîlnirii, ce a durat mai bine de 2 ore, tinerii şi părinţii acestora şi-au exprimat satisfacţia de întrevedere, mulţumind dlui POLICINSCHI pentru posibilitatea de a se expune asupra problemelor satului cît şi pentru interesul conducerii raionului de a le rezolva.
Domnişoara Doina Pugaci, studentă anul I la ULIM, a menţionat: „În cadrul discuţiilor a fost creată o atmosferă prietenoasă dintre noi şi conducerea raională. Cred că vor fi soluţionate majoritatea cerinţelor noastre şi vom avea şi o colaborare fructuoasă cu subdiviziunile Consiliului raional, în special Centrul multifuncţional pentru copii şi tineret. Într-o măsură oarecare este şi vina noastră, nu
ne-am implicat în proiectele ce ţin de promovarea tineretului”. O altă tînără, Alexandra Fachira, studentă anul III la Universitatea Agrară din Moldova, a subliniat faptul că: „Nu s-a reuşit discutarea tuturor problemelor, au rămas întrebări neatinse. Ne aşteptăm la schimbări în privinţa activităţilor cu tineretul. Aceste întruniri sînt foarte binevenite şi ar fi bine să fie măcar odată în lună”.  
Preşedintele raionului a apreciat importanţa organizării întîlnirilor în teritoriu şi a evidenţiat necesitatea menţinerii dialogului permanent, inclusiv utilizînd reţelele de socializare dar în acelaşi timp fiind disponibil pentru noi întîlniri în teritoriu.

După finisarea întîlnirii, locuitorii au avut posibilitatea să se adreseze cu întrebări personale, care au fost documentate de specialiştii din cadrul Consiliului raional prezenţi la întîlnire, reprezentantul Consiliului raional în satul Vasilievca dna L. BOLGARI, şefa Serviciului relaţii cu publicul dra Ec. RACOVEŢ şi şefa Centrului multifuncţional pentru copii şi tineret dra A. RUS.
În cadrul şedinţei operative de luni, 17 martie, conducătorii instituţiilor şi serviciilor raionale au primit indicaţiile de rigoare pentru soluţionarea în regim de urgenţă a problemelor abordate de către locuitorii din Vasilievca, fiind menţionată importanţa comunicării permanente cu această unitate administrativ-teritorială din componenţa comunei Cocieri.

Ec. Racoveţ

Şef Serviciul relaţii cu publicul

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Pentru o comunicare mai eficientă între conducerea raională şi locuitorii satului Vasilievca - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta