Harta site-ului
Ajutor
Pentru ce folosim patenta de întreprinzător
Pentru ce folosim patenta de întreprinzător

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-ul Dubăsari, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal, înaintării propunerilor şi convingerii eventualilor evazionişti să-şi onoreze obligaţiile faţă de bugetul public naţional, precum şi în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” în cazul practicării de către titularii de patentă a genurilor de activitate 1.1 „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” şi 1.2. „Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor”, comunică următoarele:
Potrivit prevederilor Legii menţionate, mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător sînt următoarele:
1) mărfuri industriale:
a) îmbrăcăminte;
b) încălţăminte;
c) ţesături de toate tipurile;
d) articole de tricotaj;
e) articole de galanterie;
f) articole din tul şi draperii;
g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;
h) rechizite şcolare şi de birou;
i) inventar şi atribute pentru jocurile sportive;
j) articole de parfumerie şi cosmetică neaccizate;
k) mărfuri de uz casnic, cu excepţia aparatelor şi utilajelor cu consum de curent electric
alternativ sau cu motoare de ardere internă şi utilajelor cu termen de garanţie stabilit;
l) materiale de construcţii, cu excepţia uşilor şi ferestrelor de toate tipurile; parchetului din
lemn, laminatului; cimentului şi amestecurilor de toate mărcile şi tipurile; pietrei şi cărămizii deconstrucţie; nisipului, prundişului, argilei şighipsului; materialelor de toate tipurile pentru
acoperit case şi podele; teracotei de toate tipurile; ţevilor pentru sisteme de aer condiţionat,
articolelor pentru construcţia reţelei de încălzire, de alimentare cu gaze şi cu apă, pentru grupul
sanitar şi de evacuare a reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanţie stabilit;
m) cărţi şi alte tipărituri;
n) ziare şi alte publicaţii periodice;
o) jucării şi articole pentru copii;
2) produse alimentare fabricate şi ambalate de producător:
a) cereale şi produse de morărit, crupe de toate felurile;
b) amidon;
c) produse de cofetărie;
d) ceaiuri, cu excepţia celor medicinale;
e) mirodenii şi aditivi alimentari;
f) ape minerale naturale (cu excepţia celor bogate în săruri minerale, medicinale), ape potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) şi băuturi nealcoolice, îmbuteliate;
g) sare alimentară;
h) mărfuri uşor alterabile, comercializate în hale specializate şi utilate conform cerinţelor sanitar-epidemiologice de depozitare, păstrare şi comercializare;
i) fructe şi legume în stare proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor şi altor fructe exotice;
j) fructe şi legume prelucrate în mod industrial;
k) miere de albine şi derivatele ei.

Titularilor patentei li se interzice comercializarea:
a) mărfurilor supuse accizelor;
b) mobilei.

Adăugător, aducem la cunoştinţă că în temeiul prevederilor articolului 18 alin. (3) din legea menţionată, se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vânzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

În acelaşi timp, comunicăm că în baza art.3 alin.(11), începând cu 01.01.2014, se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.

Concomitent, conform art. 3 alin.(7) lit. a şi d) al Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, titularul patentei este obligat să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă – Comerţul cu amănuntul, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura fiscală, factura, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor şi să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor.

În acest sens atenţionăm titularii de patentă din teritoriul administrat asupra necesităţii de conformare la prevederile sus-nominalizate.


Direcţia administrare fiscală.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Pentru ce folosim patenta de întreprinzător - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta