Harta site-ului
Ajutor
Particularităţile administrării impozitului privat
Particularităţile administrării impozitului privat

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari, în vederea asigurării plenitudinii virării impozitului privat la buget la înstrăinarea bunurilor proprietate publică, comunică următoarele.
Conform prevederilor art. 6 al Codului fiscal, impozitul privat este inclus atît în sistemul impozitelor şi taxelor de stat cît şi în sistemul impozitelor şi taxelor locale.
Impozitul privat se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.
Unele particularităţi ale administrării impozitului privat, precum, subiecţii şi obiectele impunerii, cotele, calcularea şi achitarea acestui impozit, sunt stabilite anual conform legii bugetului pentru anul respectiv. 
Pentru anul bugetar 2015 modul de administrare a impozitului privat sunt prevăzute în art. 8 al Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 (MO al RM nr. 102-104/172 din 28.04.2015).
Conform prevederilor acestui articol, impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
Totodată, menţionăm că, bunuri, în conformitate cu prevederile art. 285 al Codului civil, sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale.
Cota impozitului privat este stabilită în mărime de 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului. 
Nu se achită impozitul privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor asumate de cumpărător, sumele plătite, în calitate de impozit privat, nu se restituie.
Monitorizarea îndeplinirii prevederilor acestui articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
Totodată, menţionăm că legislaţia în vigoare nu prevede obligaţia prezentării unei dări de seamă cu referinţă la acest impozit.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, urmărirea achitării şi virării la timp a impozitului privat se efectuează de către autorităţile administraţiei publice care deţin în proprietate şi înstrăinează pe baze legale bunurile proprietate publică.

Direcţia administrare fiscală

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Particularităţile administrării impozitului privat - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta