Harta site-ului
Ajutor
Optăm pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor
Optăm pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor

În perioada 14 – 15 august 2012, în incinta Consiliului raional Dubăsari, s-a petrecut seminarul instructiv ”Servicii de incluziune socială a persoanelor cu disabilități” din cadrul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” organizat de Keystone Human Services International în colaborare cu Direcția asistență socială Dubăsari. În legătură cu implementarea noilor tipuri de servicii sociale în raionul Dubăsari, care vor fi prestate de către Direcția asistență socială începînd cu luna ianuarie anul 2013 au fost instruiți asistenții sociali cît și specialiștii din cadrul direcției .
Seminarul a inclus în ordinea de zi așa subiecte ca:
1. Aspectele conceptuale privind domeniul disabilității
2. Prevenirea discriminării persoanelor cu disabilități mintale
3. Rolul APL în prevenirea instituționalizării
4. Filosofia incluziunii sociale a persoanelor cu disabilități
5. Servicii sociale destinate persoanelor cu disabilități
6. Modele și instrumente de lucru în determinarea nevoilor acestor persoane cît și modalități de soluționare a problemelor cu care se confruntă persoanele cu disabilități.
Asistenții sociali și colaboratorii din cadrul Direcției asistență socială au beneficiat de instruire privitor la gama de servicii sociale care urmează a fi prestate de către Direcția asistență socială, cît și au făcut cunoștință cu bunele practici ale altor raioane care au implementat aceste servicii anterior.
Este preconizată implementarea Serviciului de asistență parentală profesionistă care presupune plasarea temporară în familia asistentului parental profesionist a unuia sau mai multor copii aflați în situație de risc, care din diferite motive nu pot fi reintegrați în familia biologică. Fapt care este o prevenire a instituționalizării copiilor. Copiii plasați în acest serviciu au parte de grija și suportul necesar dezvoltării lor fizice și psihosociale.
Un alt serviciu care se implementează este Serviciul Locuința Protejată fiind destinat adulților cu disabilități intelectuale ușoare, care ulterior pot să ducă un trai independent. În fiecare locuință este angajat personal de suport, care îi învață pe beneficiari cum să ducă trai independent în comunitate. Astfel adulții sînt învățați să citească, să relaționeze, să gospodărească și sînt susținuți în accesarea diferitor servicii comunitare și în angajarea în cîmpul muncii. Prin intermediul Asociației Keystone în s. Oxentea s-a construit o locuință pentru prestarea acestui tip de serviciu. Locuința este destinată unui tînăr reintegrat din Internatul pentru băieți cu boli psihice din or. Orhei, în acest serviciu pe viitor va fi plasată o a doua persoană, care urmează a fi dezinstituționalizată din instituția menționată anterior.
Serviciul Respiro , care la fel va fi prestat de către Direcția asistență socială, constă în găzduirea pe termen scurt a persoanelor cu disabilități grave pentru a oferi o perioadă de răgaz familiei acestora. Acest serviciu previne frustrarea și oboseala asigurînd un echilibru în viața membrilor familiei, contribuind totodată, la prevenirea instituționalizării persoanelor cu disabilități. Țintuite la pat.
Un ultim serviciu preconizat pentru implementare este Serviciul de asistență personală, care este destinat persoanelor cu disabilități severe și țintuite la pat pentru a primi îngrijire la domiciliu.
Scopul implementării acestor servicii este de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire și protecție socială a persoanelor cu disabilități, în vederea incluziunii lor sociale. De a acorda suport persoanelor cu disabilități în funcție de necesitățile lor identificate în baza planului centrat pe persoană.

Șef adjunct DAS
Constantinov E.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Optăm pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta