Harta site-ului
Ajutor
Oportunităţi noi la angajarea în cîmpul muncii
Oportunităţi noi la angajarea în cîmpul muncii

AgenţiapentruOcupareaForţei de Muncăinformeazăactualmentederulează un proiect al OrganizaţieiInternaţionalepentruMigraţiune.
Unul din obiectivelespecificeesteorientatsprepromovareapregătiriiprofesionale cu scop de creareaoportunităţilor la angajareaîncîmpulmuncii, inclusivsusţinerea la elaborareaplanurilor de afaceri, precumşilansareaactivităţilorproprii. Dreptbeneficiariaiproiectuluiesteidentificatgrupul-ţintă  - tineriaicărorpărinţi (un părinte) a emigratpestehotareleţării, inclusivţările CSI, care au vîrstacuprinsăîntre 16 şi 22 anişi care doresctreacă un curs de formareprofesională la una din profesiile: bucătar-cofetar (6 luni), chelner-barman (4 luni), frizer (6 luni). Aceitineri care sunt maxim afectaţiînrezultatulmigraţieipărinţilor (sărăcie, ambiipărinţiplecaţiş.a.) vorbeneficia de unuldin  pachetelesociale (pachetalimentar, pachetigienic, mijloacebăneşti).

     AgenţiapentruOcupareaForţei de Muncă a raionuluiDubăsari, încolaborare cu Direcţiaasistenţăsocialăraionalăselecteazăpersoane din categoriadată, care dorescinstruireprofesională la una din profesiilemenţionatemaisus. Persoanelorcorespunzătoareagenţia le v-aeliberarecomandarepentru a urmaprocedura de înmatriculare la cursuri.

     Încazulapariţieiunorîntrebări, persoanele pot contacta la tel. 52-462

   

    Director                                                                      V. Micu

    MD-4571, r. Dubăsari, com. Cocieri, str. Ţărmului 2

    Tel. 248-93-360, Fax: 248-52-462. e-mail: dubasari.aofm@anofm.md

     www.angajat.md, www.anofm.md

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Oportunităţi noi la angajarea în cîmpul muncii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta