Harta site-ului
Ajutor
O zi din agenda dl Grigore Policinschi - Președintele raionului Dubăsari
O zi din agenda dl Grigore Policinschi - Președintele raionului Dubăsari

Zilnic președintele raionului, dl Grigore Policinschi are în  agenda de lucru întrebări care necesită implicarea nemijlocită a sa. 
La data de 23 noiembrie 2015 au fost audiate conform Registrului de audiență a cetățenilor, două persoane din s. Marcăuți și respectiv Coșnița. De asemenea, au fost soluționate și analizate în proces de lucru următoarele întrebări:
-    Președintele raionului a prezidat ședința operativă cu participarea aparatului președintelui, conducătorii serviciilor descentralizate, reprezentanți a unor servicii desconcentrate în teritoriu unde au fost discutate măsurile întreprinse ce au avut loc în săptămîna precedentă și cele planificate pentru săptămîna curentă.
-    Direcția juridică și resurse umane a adus la cunoștința  președintelui raionului despre încetarea  raportului de serviciu a unui colaborator din cadrul Consiliul raional Dubăsari.
-    Reprezentantul Guvernului în teritoriu, dna Angela Platon a informat despre necesitatea organizării unui seminar cu primarii, consilierii locali, serviciile desconcentrate și inginerii cadastrali, privind examinarea circumstanțelor actelor normative pentru excluderea oricăror ilegalități, conform adresării Oficiul Teritorial Chișinău al  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
-    Șeful Direcției asistență socială și protecția familiei a solicitat audiență în legătură cu încetarea contractului de muncă a unui asistent social din s. Marcăuți.
-     Președintele raionului a prezidat ședința comună a Direcției învățămînt tineret și sport, dna (L. Brăducean) și Direcția dezvoltare economică investiții și relații transfrontaliere, dna (L. Cazac) cu privire la demersul conducerii  Gimnaziului  “Anatol Codru” în vederea majorării părții de venituri și cheltuieli la” Mijloace speciale”.
-    La orele 11: 00  a avut loc ședința comună de lucru a Direcției finanțe și Direcția dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere cu privire la reorganizarea direcțiilor conform deciziei Consiliului raional din 13.11.2015 în Direcția economie buget și finanțe. Domnul președinte și-a exprimat convingerea că reorganizarea dată va contribui esențial la îmbunătățirea procesului de lucru atît în cadrul Direcției economie, finanțe și buget (denumirea nouă, care va intra în vigoare de la 01.01.2016) cît și nemijlocit  în Consiliul raional Dubăsari.
-    Dna Galina Agatiev, șef-adjunct Direcția finanțe a informat președintele privind executarea scontată a cheltuielilor instituțiilor preuniversitare de învățămînt pe anul 2015.
-    Pe parcursul zilei de către președintele raionului a fost emisă dispoziția cu privire la atestarea colectivelor artistice de amatori.
Toate întrebările abordate au fost analizate și îndreptate spre soluționare persoanelor responsabile, cu informarea nemijlocită a  președintelui despre realizarea acestora.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O zi din agenda dl Grigore Policinschi - Președintele raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta