Harta site-ului
Ajutor
O şedinţă ordinară la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
O şedinţă ordinară la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Pe data de 20.12.12 în sala de şedinţe a Ministerului Agriculturii s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea şefilor Direcţiilor agricultură şi alimentaţie din republică, şefii direcţiilor şi specialiştii Ministerului, conducătorii  Asociaţiilor republicane de profil, oaspeţi din România, reprezentanţi mass-media.

Au fost discutate cîteva probleme, printre care:

1.   Informaţia privind condiţiile de subvenţionare în anul 2013 şi distribuirea ajutoarelor pentru combaterea consecinţelor secetei. Informaţia a fost prezentată de dl Petru Maleru, director AIPA.

2.   Evoluţia absorbţiei fondurilor proiectelor SAPARD şi FEADR în perioadele preaderare şi postaderare în judeţul Galaţi, România.

3.  Informaţie privind înfiinţarea Camerelor agricole judeţene în România.

          Informaţie - doctor inginer Dima Maricel, director executiv, Camera agricolă   a  judeţului Galaţi

Şedinţa a fost deschisă de Ministrul agriculturii dl. Vasile Bumacov, care a menţionat că întrunirea are scopul de a aduce la cunoştinţa auditoriului cu reformele care au loc în ţara vecină România în sectorul agrar şi posibilităţile de întroducere a acestora în viitorul apropiat în agricultura Republicii Moldova.
Ministrul a menţionat că compensarea pierderilor de la secetă, prin subvenţionarea sămănăturilor de grîu suferă unele modificări, prin faptul că din cele 200 lei la ha pînă la 1.01.2013 vor fi plătite 120 lei, iar restul după 1 ianuarie. La fel a informat auditoriul cu schimbările care se propun în proiectul Regulamentului de subvenţionare a agriculturii pentru anul 2013.
Concret la proiectul Regulamentului au vorbit Dl Petru Maleru şi Nicolae Cibuc, reprezentanţii AIPA. Pentru anul 2013 se prevăd 10 măsuri de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu două măsuri mai mult de cît în anul 2012.
În anul viitor va fi restabilită subvenţionarea costului energiei electrice la pomparea apei la irigare la nivel de 50%, iar în condiţia pompării repetate, la nivel de 80 % din cost.
Va fi întrodusă măsura nr. 9. „Consolidarea terenurilor agricole”, cu excepţia celor arendate.
Se propune să fie întrodus în măsura nr. 3, subvenţionarea defrişării plantaţiilor multianuale, care au fost efectuate în anii precedenţi şi pe aceste terenuri au fost înfiinţate plantaţii noi de vii s-au livezi.S-a decis ca proiectul Regulamentului să fie discutat în fiecare raion cu participarea largă a persoanelor cointeresante.
Oaspeţii din România au informat auditoriul cu lucrul dus de agricultori la absorbţia fondurilor  propuse de UE, astfel pe parcursul ultimilor ani, prin intermediul a 936 proiecte au fost investite în agricultura judeţului 114,5 ml euro (1,2 mlrde lei). La 1 ha. terenuri agricole în anul 2012 agricultorii au fost subvenţionaţi  cu 107-200 euro, ceea ce a permis ca în timpul de faţă în judeţul Galaţi să nu fie nici un hectar de teren agricol neprelucrat.
Colegii din România şi-au exprimat părerea că crearea Camerelor agricole este o cale aprobată de multe ţări, inclusiv Franţa,România şi altele, care va permite cu succes să fie reformată structura organizatorică şi managerială a sectorului agrar, obţinîndu-se succesul dorit în ramură.

 

                                                Vasile Popescu,

                                                şef Direcţie agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O şedinţă ordinară la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta