Harta site-ului
Ajutor
O şedinţă de succes a consilierilor raionali
O şedinţă de succes a consilierilor raionali

În conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2013, dispoziția președintelui raionului Nr. 186 din 27.11.2013 ” Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 17.12.2013, ora 14:00, în incinta sălii de ședință a ÎM COCT ”Prietenia” a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional. În cadrul acesteia au fost examinate mai multe chestiuni și anume:
1.Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în vederea dezvoltării, promovării şi susţinerii creaţiei artistice de amatori în localităţile raionului;
Raportor: V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism. 
2.Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
3.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
4.Cu privire la informaţia despre rezultatele desfăşurării sărbătorii raionale ”Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare ”
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
5.Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-12 din 14.12.2012 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013 în lectura a doua”;
 Raportor: G. Agatiev, şef adjunct Direcţia finanţe.
6.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013;
 Raportor: G. Agatiev, şef adjunct Direcţia finanţe.
7.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014 în prima lectură;
Raportor: G. Agatiev, şef adjunct Direcţia finanţe.
8.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014 în lectura a doua;
Raportor: G. Agatiev, şef adjunct Direcţia finanţe.
9.Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional;
Raportor: Ec. Moiseev, şef Secţie administrativ financiară.
Coraportori: A. Darii, contabil - şef Direcţia finanţe
                       P. Borş, contabil - şef DÎTS
10.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2014;
Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional.
Una dintre cele mai importante chestiuni din ordinea de zi a fost ” Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014”. Proiectul bugetului raionului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Hotărîrii Guvernului nr.82 din 24.01.2006 „Cu privire la  elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget” şi Notei metodologice a Ministerului Finanţelor privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pe anii 2015-2016.
La elaborarea propunerilor de buget s-a ţinut cont de indicatorii macroeconomici estimaţi pe anii 2014-2016, pronosticul dezvoltării social-economice a raionului, prognoza indiciilor economici şi financiari ai agenţilor economici mari, datele Inspectoratului fiscal şi a biroului Naţional de  statistică din teritoriu.
Avînd în vedere importanța aprobării bugetului raional pentru anul 2014, președintele raionului în comun cu toate subdiviziunile din subordinea Consiliului raional au întreprins măsurile de rigoare în vederea examinării acesteia în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate și fracțiunile din cadrul Consiliului raional Dubăsari.
Astfel, problemele apărute în cadrul dezbaterilor publice au fost clasificate și cu votul majorității consilierilor aleși a fost aprobat bugetul raional pentru anul 2014, la venituri în sumă de 75115,1 mii lei și la cheltuieli în sumă de 75115,1 mii lei. Reieșind din aceasta bugetul raional pentru anul 2014 este un buget preponderent, cu caracter social, din care rezultă că la elaborarea acestuia autoritatea executivă din subordinea Consiliului raional a reușit, din posibilitățile bugetului austeric de a menține durabilitatea activității instituțiilor raionale fără deficiențe.
O chestiune la fel de importantă a fost ” Aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2014”. Planul nominalizat a fost perfectat reieșind din prevederile programelor de dezvoltare social-economică a raionului, necesitățile de activitate ale autorității executive și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional.
Ședința Consiliului raional s-a desfășurat într-o atmosferă lucrativă și colegială, cu o responsabilitate enormă din partea consilierilor raionali.
Evenimentul produs la această ședință ne demonstrează încă o dată că anume prin conlucrare și înțelegere, voință politică, profesionalism și devotament manifestat în procesul de activitate vom reuși să realizăm prioritățile propuse, angajamentele asumate față de cetățenii din teritoriul raionului.
Doritorii de a se familiariza cu toate deciziile Consiliului raional aprobate accesați pagina www.dubasari.md, compartimentul ”Transparența decizională”

Secretarul Consiliului raional,
Valeriu BERZAN


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O şedinţă de succes a consilierilor raionali - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta