Harta site-ului
Ajutor
O nouă competiţie de granturi din partea Ambasadei SUA
O nouă competiţie de granturi din partea Ambasadei SUA

Programul de granturi pentru democraţie a fost lansat în anul 1996 cu scopul de a promova proiecte care să favorizeze dezvoltarea şi educarea societăţii civile în Moldova.

Programul oferă fonduri pentru iniţierea unor proiecte care contribuie la dezvoltarea capacităţii şi durabilităţii organizaţiilor non-guvernamentale în Moldova. Acesta include, dar nu se limitează la proiectele orientate spre dezvoltarea unor procese democratice deschise la nivel local, stimularea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, promovarea educaţiei civice, precum şi consolidarea instituţiilor democratice şi a mass-mediei independente în Moldova.


CRITERIILE DE ELIGIBILITATE A PROGRAMULUI

Granturile pot fi acordate doar organizaţiilor non-profit şi non-guvernamentale înregistrate în Moldova (organizaţii sau asociaţii civice, fundaţii de caritate sau think tank-uri/grupuri de analiză/laboratoare de idei şi mijloacelor independente de informare  în masă (radio, TV, presa scrisă sau online care activează în afara oricărei influenţe politice sau corporative). 
Organizaţiile neînregistrate în Republica Moldova pot aplica doar ca parteneri prin intermediul unei organizaţii non-guvernamentale eligibile.

Granturile pot fi acordate doar organizaţiilor non-profit şi non-guvernamentale înregistrate în Moldova (organizaţii sau asociaţii civice, fundaţii de caritate sau think tank-uri/grupuri de analiză/laboratoare de idei şi mijloacelor independente de informare  în masă (radio, TV, presa scrisă sau online care activează în afara oricărei influenţe politice sau corporative). 

Organizaţiile neînregistrate în Republica Moldova pot aplica doar ca parteneri prin intermediul unei organizaţii non-guvernamentale eligibile.

Programul NU poate finanţa:

 • Organizaţii afiliate partidelor politice, funcţionarilor aleşi sau grupurilor religioase.
 • Organizaţii Americane sau din alte ţări terţe.
 • Organizaţii care au implementat nesatisfăcător granturile anterioare.


Temele generale pentru concurs

Proiecte propuse trebuie să se exeze pe aşa priorităţi ca: promovarea societăţii civile; libera circulaţie a informaţiei (inclusiv suport pentru mass-media independentă); transaprenţă în organele de conducere; programe educaţionale şi advocacy; crearea asociaţiilor; statul de drept şi reforma juridică; soluţionarea conflictelor; drepturile omului; educaţia civică; protecţia mediului înconjurător; economia de piaţă*; training-uri şi campanii anti-corupţie; egalitatea gender, a minorităţilor şi etniilor.

*proiectele la tema economiei de piaţă se pot focusa pe dezvoltarea asociaţiilor de afaceri sau a educaţiei privind rolul şi funcţionarea unei economii de piaţă. Cererea de finanţare nu trebuie sa includă cheltuieli pentru iniţierea unei afaceri.

Proiectele care ating un grup mare de persoane, care implică crearea de reţele cu alte organizaţii şi/sau cooperare cu agenţiile guvernamentale, agenţii economici şi care includ finanţare din alte surse vor avea un avantaj.

O organizaţie poate avea un singur grant activ în cadrul programului. ONG-ul poate să participe la concurs, de preferinţă cu o idee nouă de proiect, doar dacă proiectul anterior s-a încheiat cu success.

Programul de Granturi pentru Democraţie NUfinanţează:

 • Ajutor umanitar sau activităţi de caritate
 • Campanii de colectare a fondurilor
 • Dezvoltarea personală, planificarea carierei
 • Activităţi politice sau de partizanat
 • Cercetare ştiinţifică;
 • Conferinţe şi /sau călătorii individuale peste hotare
 • Activităţi comerciale
 • Programe de sănătate
 • Proiecte pentru dezvoltarea instituţională primară a organizaţiei
 • Servicii sociale directe pentru populaţie


Regiunile Geografice:

Programul de Granturi pentru Democraţie acceptă proiecte din toate regiunile Moldovei şi încurajează proiecte care îşi organizează activitaţile în afara oraşelor mari.

Perioada granturilor

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească 12 luni.

Sumele eligibile pentru granturi:

Nivelul I: $1000-$5000

 • Nu se cere experienţa anterioară de gestionare a grantului.
 • Organizaţiile nou-create sunt încurajate să participe.

Nivelul II: $5000-$15000

 • Candidatul trebuie să aibă implementat cu succes un proiect în cadrul nivelului I de finanţare.
 • Candidatul trebuie să prezinte Raportul de activitate şi financiar pe anulul precedent.
 • Candidatul trebuie sa deţină un sit web actualizat.

Nivelul III: $15000-$24000

 • Candidatul trebuie să aibă implementat cu succes un proiect în cadrul nivelului II de finanţare.
 • Candidatul trebuie să aibă Raport de activitate şi cel finaciar pentru cel mai recent an disponibil public (pe site).
 • Candidatul trebuie sa deţină un sit web actualizat.
 • Are un board lucrativ.
 • Candidatul trebuie să prezinte un Plan Strategic al organzaţiei.


Ambasada SUA poate schimba criteriile de eligibilitate la discreţia sa.

Procesul de participare:

Candidatul trebuie sa citească atent şi să urmeze strict instrucţiunile de pe pagina oficială a Ambasadei înainte de a completa şi a transmite formularul de participare. Formularele care nu au respectat instrucţiunile nu vor fi analizate.

Termenul limită:

Comisia pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice examinează cererile de finanţare o dată la trei luni. Consultaţi comunicatele de presă şi pagina din internet pentru a confirma data limită pentru prezentarea proiectelor.

Procesul complet de acordare a granturilor (din momentul expedierii cererii până la acordarea grantului) durează aproximativ trei-patru luni.


Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa următoruil link: http://moldova.usembassy.gov/ro/democracy-grants.html

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O nouă competiţie de granturi din partea Ambasadei SUA - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta