Harta site-ului
Ajutor
O încercare nereuşită de boicotare a şedinţei Consiliului raional
O încercare nereuşită de boicotare a şedinţei Consiliului raional

 În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 105-n din10.06.2013, pe data de 21.06.2013, în sala de spectacole a Casei de cultură din s. Molovata Nouă,  s-a desfăşurat  şedinţa ordinară a Consiliului raional , în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

01.       Cu privire la transmiterea patrimoniului Inspectoratului de poliţie Dubăsari;

                  Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

02.       Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

    Raportor:. Gr. Policinschi, preşedintele raionului

03.       Cu privire la transmiterea în gestiune a unui imobil;

    Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

04.       Cu privire la informaţia despre rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Consiliul raional Dubăsari;

    Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

05.       Cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Dubăsari”;

    Raportor: V. Gulica, directorul IMSP CS Dubăsari.

06.       Cu privire la mersul realizării Programului raional privind construcţia şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor, în anul 2012;

    Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.

07.       Cu privire la aprobarea Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenorialului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020;

    Raportor: L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.

08.       Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale Consiliului raional Dubăsari, aprobat prin decizia acestuia nr.07-06 din20.11.2009;

    Raportor: S. Grigorev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

09.       Cu privire la comercializarea unui imobil din proprietatea publică a Consiliului raional;

    Raportor: S. Grigorev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

10.       Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-07 din 14.12.12 "Cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari, începînd cu 01.01.2013”;

    Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.

11.       Cu privire la aprobarea taxei de servicii comunale la gimnaziul Ustia.

    Raportor: S. Grigorev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

12.       Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013;

    Raportor: G. Agatiev, şef-adjunct Direcţie finanţe.

13.       Cu privire la casarea unor mijloace fixe;

    Raportor: Z. Ghilimutdinov, sp. principal în domeniul tehnologiilor informaţionale.

14.    Cu privire la acordarea titlului " Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari”.

    Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

 Din start ţin să menţionez că, în conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate al Consiliului raional şi  legislaţiei în vigoare,  ordinea de zi, cu toate proiectele de decizii au fost repartizate consilierilor cu o săptămînă înainte de şedinţa acestuia. Mai mult ca atît, proiectele de decizii, cu toate materialele necesare au fost plasate preventiv pe pagina oficială a Consiliului raional www. dubasari.md.Totodată, în această zi, conform planului de activitate al Consiliului raional, la ora 15.00 a avut loc adunarea solemnă şi concertul festiv dedicat marcării a 10 ani  de la prima şedinţă  de reinstituire a Consiliului raional Dubăsari ( după reforma administrativ – teritorială din anul 2003), în cadrul căreia, preşedintele raionului, dl.  Gr. Policinschi a informat cetăţenii din raion şi invitaţii oficiali despre rezultatul activităţii Consiliului raional şi autorităţii executive din cadrul acestuia în vederea dezvoltării social – economice continuu a raionului în aceşti 10 ani de activitate, deloc uşori atît pentru autorităţile administraţiei publice raionale cît şi pentru cele locale de nivelul I din teritoriu.

Cu regret, unii consilieri raionali şi anume: A. Leahu, S. Popa, I. Slavenschi, A. Spiridonov, I. Sandu, A. Creciun, V. Todica şi A. Gheţu (cu excepţia consilierilor raionali P. Leşan şi  A. Morcov, L. Creciun – motivaţi) din motive neînţelese sau interese de grup au boicotat şedinţa Consiliului raional. Este regretabil faptul că, dumnealor, în calitate de aleşi locali nu au conştientizat că sunt delegaţi în cadrul Consiliului raional pentru reprezentarea intereselor alegătorilor şi soluţionarea problemelor acestora, că în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova sunt obligaţi să participe la şedinţele consiliului şi a comisiilor din care fac parte, iar în caz de imposibilitate să anunţe preşedintele raionului sau secretarul Consiliului raional despre motivul absenţei.

În pofida încercărilor acestora de a zădărnici şedinţa Consiliului raional, prezenţa majorităţii consilierilor raionali a permis desfăşurarea acesteia şi în conformitate cu ordinea de zi propusă toate proiectele de decizii au fost aprobate.

Sperăm că raţiunea şi bunul simţ va triumfa, că toţi cei care au lipsit intenţionat de la şedinţa Consiliului raional şi de la manifestaţia raională vor conştientiza că menirea noastră, în funcţie de aleşi locali şi de funcţionari publici este de a promova interesele şi de a  soluţiona problemele cetăţenilor din raion, exluzînd interesele de grup şi de partid.. Suntem convinşi că  toate realizările frumoase implementate pe parcursul acestor 10 ani de activitate le-am obţinut datorită spiritului de echipă, implicării personale a fiecăruia dintre noi, devotamentului şi profesionalismului fiecăruia în parte..

Doritorii de a se familiariza cu deciziile Consiliului raional pot să acceseze pagina oficială a acestuia www.dubasari.md, compartimentul transparenţă  decizională, rubrica  decizii.

 

                                                                                                      Valeriu Berzan, Secretarul Consiliului raional                                                                                                                      


                                                                             

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O încercare nereuşită de boicotare a şedinţei Consiliului raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta