Harta site-ului
Ajutor
"O faptă bună făcută din dragoste și bunătate poate că nu va schimba cursul istoriei,dar dacă va schimba viața ciuva,atunci merită efortul"
"O faptă bună făcută din dragoste și bunătate poate că nu va schimba cursul istoriei,dar dacă va schimba viața ciuva,atunci merită efortul"

Joi 12 octombrie 2017, specialiștii SAP,cadrele didactice de sprijin din r-ul Dubăsari și r-ul Criuleni în parteneriat cu AO,, Femeia și copilul-protecție și sprijin,, or.Criuleni s-au deplasat în r-ul Cahul pentru vizită de studiu la școala primară-grădiniță " A.Donici" or. Cahul și la Serviciul de asistență psihopedagogică Cahul.
Obiectivul seminarului a fost realizarea feedback-lui profesional prin schimbul de experienţă a cadrelor didactice de sprijin în acordarea serviciilor de suport pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale în centrele de resurse pentru educaţia incluzivă.
Agenda seminarului a fost vastă incluzînd următoarele aspecte:
*Cartea de vizită a instituției prezentată de directorul școlii d-na Parvana G.
* Asistențe la ore în clasele I-a, a III-a și a IV-a
*Asistențe la activități individuale la copiii cu dizabilități severe
*Atelier didactic"Rolul CDS în organizarea procesului de incluziune școlară și formele de suport" , moderator Budan Maria, șef Sap Cahul
Activitatea a avut o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea proceselor cognitive la copii, a motoricii fine şi a situaţiilor de învăţare.
S-a realizat un profund schimb de experienţă între cadrele didactice de sprijin şi specialiștii SAP din aceste raioane. Cadrele didactice de sprijin au colectat un model foarte bun de lucru cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale pe care cu siguranţă îl vor implementa în instituţiile din care vin fiecare. De asemenea cadrele didactice de sprijin au expus o serie de recomandări si propuneri vizavi de oferirea suportului educațional pentru asigurarea educației de calitate pentru toți copiii. 
Țin să menționez că în cadrul școlii primare,,A. Donici,, învață 16 copii cu cerințe educaționale speciale dintre care 8 copii sunt cu dizabilități severe.Centrul de resurse pentru educație incluzivă este dotat conform cerințelor cu resurse didactice, mobilier și materiale , un model pentru toate centrele de resurse din republica Moldova.Această vizită de studiu a avut loc din cadrul proiectului ,,Incluziunea școlară și socială a persoanelor cu dizabilități,, finanțat de AO,, IM Swedish Development Partener,,
Aducem sincere multumiri AO,, Femeia și copilul-Protecție și sprijin,,or.Criuleni , SAP Cahul, administrației școlii primare -gradiniță " A.Donici" în primul rînd pentru deplasarea cadrelor în r-ul Cahul și pentru organizarea și desfășurarea seminarului la cel mai înalt nivel.

Pisari Natalia, psihopedagog SAP Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

"O faptă bună făcută din dragoste și bunătate poate că nu va schimba cursul istoriei,dar dacă va schimba viața ciuva,atunci merită efortul" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta