Harta site-ului
Ajutor
O CĂLĂTORIE ÎN TRECUT
O CĂLĂTORIE ÎN TRECUT

Trecutul este uşa viitorului.
                     (B. P. Haşdeu)

    Din timpuri străvechi pe pămîntul nostru au trăit oameni. Ei creşteau pîine, sădeau livezi, educau copii, învăţîndu-i cum să muncească pentru a-şi cîştiga pîinea cea de toate zilele, ei îşi doreau sincer ca pământul natal să înflorească şi să prospere. Experienţa milenară, primită drept moştenire de la generaţiile anterioare, demonstra că acel vis sacru se va împlini dacă fiecare zi se va întipări în memorie şi va deveni o comoară pentru urmaşi. Aşadar, ei le lăsau copiilor drept moştenire înţelepciunea poporului: „Viitorul este imposibil fără să-ţi cunoşti trecutul”.

    Conform planului de activitate al CR şi a DÎTS, la 05 februarie 2014, în incinta LT „Mihai Eminescu”, Dubăsari, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu subiectul ,, Structurarea demersului educaţional pe studierea trecutului istoric al localităţilor natale şi al strămoşilor prin intermediul legendelor şi textelor cu caracter istoric”, cu participarea învăţătoarelor claselor a IV-a din toate instituţiile raionului.

    Respectînd agenda seminarului, doamnele învăţătoare Cebotari Aurelia şi Sultan Valentina, învăţătoare la clasele a IV-a ,  au prezentat activităţi didactice: cîte o oră publică la disciplina şcolară ,,Istoria”, utilizînd tabla interactivă, prezentări PP  şi diverse metode interactive la lecţii. Am avut o deosebită plăcere să asistăm la o oră extracurriculară cu subiectul ,, Moldova - Patria mea ” în clasa a IV-a A, dirijată de dna Angela Ivanov, director-adjunct pentru educaţie. Alături de Dumneaei, elevii şi-au prezentat munca: au recitat versuri despre Patrie, au vizionat secvenţe video despre Moldova, au desenat creativ simbolurile ţării, au înscenat versurile ,,Muma lui Ştefan cel Mare”, au audiat originalul melodiei ,,Moldova” (V.Dani) şi au interpretat-o împreună cu oaspeţii veniţi la oră.

   La a doua etapă a agendei s-a efectuat de către cadrele didactice prezente la seminar, analiza activităţilor, reieşind cu concluzia că doamnele învăţătoare pun accent pe învăţare prin descoperire, cooperare, aplică metode interactive în activitatea cu copiii. Dumnealor contribuie la crearea mediului prietenos copilului, axat pe interesele şi necesităţile lui.

    Pe parcursul desfăşurării seminarului am demonstrat, că scopul noilor modalităţi de evaluare la istorie este de a oferi elevilor un volum minim de informaţii, dar care să cuprindă cunoştinţe esenţiale, pe care ei să le descopere prin efort propriu, să le studieze mai profund, la nivelul reflecţiei. În acest sens, deosebit de convingătoare sînt cuvintele lui Anatole France: „ Nu vă mîndriţi cu predarea unui număr mare de cunoştinţe. Stîrniţi numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă să deschideţi minţile, nu le supraîncărcaţi. Puneţi în ele scînteia”. Anume din această perspectivă se preconizează perfecţionarea formelor de organizare a procesului educaţional, a metodelor de predare-învătare-evaluare. Seminarul a oferit schimb de informaţii utile pentru fiecare participant.

    Analizînd chestionarele care au fost oferite participanţilor pentru completare s-a constatat, că obiectivele seminarului au fost realizate şi învăţătoarele au obţinut un bun suport didactic informaţional şi o bună dispoziţie.

    Aduc sincere mulţumiri managerului LT „Mihai Eminescu”, Dubăsari, dnului Popşoi Ion, şefei de catedră ai claselor primare, doamnei Isai Victoria, pentru condiţiile oferite în desfăşurarea acestui seminar, cadrelor didactice care au prezentat excelentele ore publice şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv  în această activitate.

Rusu Lilia, specialist principal în problemele
învăţămîntului primar / preşcolar

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O CĂLĂTORIE ÎN TRECUT - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta