Harta site-ului
Ajutor
O ACTIVITATE DEMNĂ DE URMAT
O ACTIVITATE DEMNĂ DE URMAT

Pe data de 12.03.2013, conform solicitării conducătorului SRL ”Agrodac-Grup” dl Ilie Isac, am participat la adunarea generală a cotaşilor care au încheiate contracte de arendă cu întreprinderea dată. La adunare a participat şi primarul localităţii dl Serafim Bejenari.
Prezenţi au fost în jur de 200 cotaşi.
Dl Ilie Isac a prezentat un raport despre activitatea întreprinderii şi relaţiile contractuale care le are cu proprietarii de terenuri agricole.
S-a menţionat că în condiţiile climaterice complicate din anul trecut, întreprinderea şi-a onorat obligaţiunile contractuale şi a livrat la cotaşi, conform contractului: 350 kg de grîu, 200 kg grăunţe sau 5 ari porumb sămănat, 100 kg de răsărită. În total la un cotaş a revenit producţie agricolă în sumă de aproximativ 2000 lei. ( mărimea cotei- 1,22 ha )
Dl Isac a informat auditoriul cu problemele cu care s-a confruntat întreprinderea pe parcursul anului 2012. Din pricina secetei şi a îngheţurilor a fost nevoit să reînsămînţeze unele terenuri însămînţate cu grîu, floarea soarelui, orz. O bună parte din semănăturile de porumb n-au format roada, iar cartoful formînd o roadă foarte bogată, la recoltare 80% din tuberculi au putrezit, fiind atacaţi de boli şi temperaturele extrem de înalte care au ajuns la suprafaţa solului la 65-70 grade C.
Necătînd la neajunsurile enumerate, gospodăria a reuşit să achite angajamentele faţă de cotaşi şi creditori. În anul 2012 a procurat:
1. O combină performantă pentru recoltarea porumbului.
2. O sămănătoare cu precizie SRNB- 4,2.
3. Un tractor MTZ-82-1.
În mod operativ pe parcursul anului a perfectat şi prezentat dosarele pentru subvenţionare la agenţia pentru Intervenţii şi Plăţi, şi ca rezultat a obţinut cel mai mare suport de la Bugetul de Stat în anul 2012, în comparaţie cu alţi agenţii economici din raion ( aproape 700 mii lei).
A efectuat defrişarea copacilor din livada casată pe o suprafaţă de 100 hectare, din care pe suprafaţa de 45 ha s-a petrecut aratul unde în primăvara anului curent se vor cultiva culturi agricole.
Sămănăturile de toamnă pe o suprafaţă de 450 ha sunt într-o stare foarte bună. Pentru fertilizarea culturilor de toamnă a procurat 120 tone de îngrăşăminte minerale, 63 tone (un vagon) sînt aduse în gospodărie, restul vor fi aduse în zilele apropiate.
Pentru terenul arendat în anul 2013 sa angajat să le dee la o cotă:
1. Grîu – 400 kg.
2. Porumb boabe – 200 kg.
3. Floarea soarelui – 100 kg şi le va semăna cîte 10 ari de porumb. Cu acest prilej s-a adresat către cotaşi să elibereze la timp, toamna, cîmpul de ceclej.
Adunarea sa petrecut într-o atmosferă calmă, fără întrebări provocatoare.
Mi sa oferit cuvîntul, şi în discursul meu am adus mulţumiri din partea Preşedintelui raionului pentru munca depusă de agricultori şi relaţiile contractuale benefice stabilite pe parcurs între cotaşi si conducătorul SRL „Agrodac-Ggrup” dl. Ilie Isac. Am adus la cunoştinţa auditoriului despre situaţia privind respectarea condiţiilor contractuale din alte localităţi ale raionului. Am informat despre măsurile întreprinse de Consiliul raional, Preşedintele raionului, Direcţie pentru stimularea producătorilor agricoli în anul 2013 pentru performanţele obţinute la creşterea şi prelucrarea produselor agricole. Am răspuns la întrebări.
Concluzii:
1. Datorită respectului reciproc, relaţiile contractuale dintre SRL „AgrodacGrup” şi cotaşi sunt la un nivel înalt şi vor prospera pe viitor. Despre aceasta vorbeşte faptul că pe parcursul ultimilor ani suprafeţele contractate de întreprindere s-au dublat,( la momentul actual- peste 1000 ha).
2. SRL „Agroda-Grup” este unica gospodărie din raion care şi- a onorat obligaţiunile contractuale în anul 2012, achitînd cotaşii cu produse alimentare în sumă de peste 2000 lei ( sarcina conform legislaţia în vigoare fiind de 945 lei, 2% din preţul normativ a pămîntului).
3. Întreprinderea în anul 2012 a defrişat livada pe o suprafaţă de aproape 100 hectare, petrecînd aratul şi prelucrarea solului pe o suprafaţă de 45 hectare din sursele financiare proprii, terenuri pe care în primăvara curentă vor fi însămînţate culturi agricole, ca exemplu ( SRL”Victoria – Cocieri” pe parcursul a doi ani a defrişat şi prelucrat 70 hectare de livadă, primind din bugetul de stat pentru aceste lucrări aproape 800 mii lei).
3. Sectorul agrar din raion va avea de cîştigat foarte mult dacă toţi agenţii economici vor respecta cu stricteţe promisiunile fixate în contractele de arendă, încheiate cu proprietarii de terenuri.
Trebuie să conştientizăm că respectarea angajamentelor contractuale este garanţia asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion.

Vasile Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

O ACTIVITATE DEMNĂ DE URMAT - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta