Harta site-ului
Ajutor
Notă informativă cu privire la realizarea programului raional „Satul Moldovenesc”
Notă informativă cu privire la realizarea programului raional „Satul Moldovenesc”

Programul raional „Satul Moldovenesc” este aprobat prin decizia Consiliului raional nr.06-01 din 24.12.2004 „Cu privire la aprobarea programului raional de dezvoltare social-economică „Satul Moldovenesc” pe perioada anilor 2005-2015”.

Conform programului raional ,,Satul Moldovenesc” pe parcursul anilor 2006-2012 au fost executate 437565,5 mii lei, avînd diferite surse de finanţare.

Îndomeniul agriculturii sursele financiare executate au constituit 55275,9  mii lei, în suma dată intrînd procurarea tehnicii şi inventarului agricol, reabilitarea fermelor de animale şi plantarea livezilor ect. fiind  investite din contul agenţilor economici din teritoriu.

În domeniulmicului business  la moment activează 14 întreprinderi: 5 in domeniul comerţului, 3 in domeniul construcţiei, 4 în domeniul prestării serviciilor, 1 în domeniul agricultură,1 industria extractivă,  avind investiţii in mărime de 750 mii lei.

Infrastructura reprezintă un domeniu cu investiţii efectuate pe parcursul anilor în mărime de 62421,2 mii lei, dintre care fac parte gazificarea caselor particulare,  construcţia reţelelor  de apă potabilă ,proiectarea sistemelor de canalizare. Cu susţinerea financiară a investitorilor şi donatorilor internaţionali, bugetului de stat, bugetelor locale de nivel I şi II, contribuţia locuitorilor.

Transportul şi telecomunicaţii au benefeciat de investiţii în marime de 174608,3 mii lei,  pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor locale, la capitolul drumuri a fost construit drumul Ustia-Molovata, cu o lungime de 22 km, în sumă totală de 88 milioane lei, raparaţia  capitală a 15 km de drumuri raionale, a fost procurat transport în valoare de 1372,0 mii lei.

Domeniul învăţamănt a executat investiţii în mărime de 36499,6 mii lei, inclusiv reparaţii capitale şi reabilitarea şcolilor, procurari de utilaj şi mijloace fixe. Au fost reabilitate şi reparate capital 9 grădiniţe de copii din satele: s. Molovata, Pîrîta, Coşniţa, Marcăuţ cu susţinerea financiară a bugetului de stat, bugetului raional şi local iar grădiniţele di satele Holercani, Molovata Nouă, Doroţcaia şi Cocieri cu suportul fondatorilor.

În domeniul culturii sau realizat reparaţii curente şi capitale a instituţiilor de cultură, a  bibliotecilor din raion,  completarea fondului de carte, imbunătăţirea bazei tehnico-materiale toate acestea în suma totală de 10359,8 mii lei pe parcursul anilor 2006-2012.

Asistenţa socilă din raion a beneficiat de surse pentru acordarea ajutoarelor unice, întreţinerea cantinei sociale, acordare ajutoarelor sociale, compensaţiilor la transport în mărime de 11011,3 mii lei.

În instituţiile din domeniul medicinii au fost investite 13214,9 din care fac parte, renovarea instituţiilor medicale din teritoriu şi anume din s. Holercani, Molovata, Doroţcaia, Coşniţa, Ustia în suma de 7560,0 mii lei, a fost construit centrul de sănătate din s. Pîrîta cu suportul financiar a donatorilor străini.

La capitolul ecologie au fost executată suma de 20491,7mii lei, şi anume pentru amenajarea şi înverzirea teritoriului, pentru măsurile de salubrizare , amenajate  gunoistilor din raion.


        

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Notă informativă cu privire la realizarea programului raional „Satul Moldovenesc” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta